АКО ИСКАТЕ ДОБРО ОБРАЗОВАНИЕ, НИЕ ЗНАЕМ И МОЖЕМ ДА ВИ ГО ДАДЕМ!

 В училището работи екип от високо квалифицирани преподаватели, подготвящи и успешно прилагащи система от новаторски идеи, съобразени с новите изисквания за степен на образованост в съвременните условия.
 

Преподавател

Учебен предмет

Kлас

Квалификация

1.

Николай Кръстев

Български език и литература

XII клас

Българска филология. Учител по български език и литература. Учител по история и цивилизация.

2.

Евгения Георгиева

Български език и литература

IX- XI
клас

Българска филология. Специалист по български език и литература със специализация: Езикознание

Клуб по творческо писане

IX-XII клас

3. Биляна Банчева Български език и литература VIII клас Българска филология. Учител по български език и литература.

4.

Лилия Фийтъм

Английски език

VIII  "A" клас

Английска филология. Френска филология. Учител по английски език и литература. Учител по френски език и литература.

Френски език-СИП IX и XI клас

5.

Анастасия Димитрова

Английски език

IX и XI клас

Английска филология

Дебати-СИП IX-XII клас

6.

Илонка Лозанова

Английски език

VIII“Б“ клас

Английска филология и етнолотия

7.

Наташа Колева

Английски език

X и XII клас

Английска филология. Специалист по английска филология и учител по английски език

8.

Милчо Мирянов

Немски език

IX-XII клас

Немска филология. Преподавател по немски език и литература

9.

Снежана Бойчева

Испански език IX-XII клас

Испанска филология. Преводач-редактор с испански и френски език

10.

Христина Пипкова

Математика

IX-XII клас

Математика. Учител по математика

11.

 

Димитринка Арнаудова

История и цивилизация

IX-XII клас

История. Професионална квалификация: Историк.  Учител по история

Свят и личност

XII клас

Социална антропология-СИП

IX-XI клас

12.

Камелия Савова

Биология и здравно образование

IX- XI клас

Химия и технология на ППМ. Молекулярна и органична биология. Преподавател в средно училище. Курс по методолия на обучението по английски език към Британския съвет

Химия и опазване на околната среда

IX- XI клас

Клуб по екология и опазване на околната среда

IX-XII клас

13.

Д-р Яна Митева

Психология и логика,
Етика и право и
Философия
IX, X, XI клас

Философия. История на философията.

14.

Минка Атанасова

География и икономика

IX- XII клас

География на населението и селищата. Учител по география. Учител по английски език в среден курс

Туризъм и екскурзоводство-СИП

XI клас

15.

Марийка Динекова

Физика и Астрономия.

IX-XII клас

Магистър-физик. Учител по физика. Учител по математика.

Математика

VII клас

Приложно изкуство-СИП

IX-XII клас

16.

Инж. Димитър Димитров

Информатика и инф.технологии

IX и X клас

Информатика и информационни технологии

Инф.технологии

VIII клас

Инф.технологии СИП

 IX- XII клас

17.

Диана Харалампиева

Изобразително изкуство

VIII и IX клас

Преподавател по трудово обучение и изобразително изкуство. Преподавател по музика.

Музика

VIII и IX клас

Изобразително изкуство-СИП

VIII-XII клас

18.

Росица Георгиева

Физическо възпитание и спорт

VIII- XII клас

Учител по физическо възпитание и треньор по волейбол

Волейбол-СИП

VIII- XII клас

19.

Ненна Бързакова

Физическо възпитание и спорт-трети учебен час

VIII“Б“, IX“Б“, X“Б“, XI“Б“ и XII“А“ клас

Учител по физическо възпитание и спорт

 reproduction
Essential SSL