ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ

 

ДПМ е международна минна компания, със седалище в Канада, чиято дейност обхваща придобиване, проучване, разработка и експлоатация на находища на благородни метали. Обикновените акции, както и варантите за придобиване на акции (със символи: DPM; DPM.WT; DPM.WT.A) се търгуват на фондовата борса в Торонто. Основните активи на Компанията включват добивно-преработвателното предприятие в Челопеч (100% собственост), където се произвежда концентрат със съдържание на мед, злато и сребро; металургичния комбинат в Цумеб, Намибия (100% собственост), както и "Ватрин Инвестмънт" Лтд, частно дружество, което притежава 100% дял от добивно-преработвателното предприятие в Капан, Армения, където се произвеждат концентрати със съдържание на злато, мед, цинк, сребро, разположено на около 320 км югоизточно от столицата Ереван. Освен това ДПМ притежават концесионни права за разработването на находището "Хан Крум", край гр. Крумовград, както и дялове от геологопроучвателни обекти в Сърбия.


Исторически данни

 

В продължение на повече от 20 години ДПМ е бил инвестиционен фонд, който инвестира 75% от средствата си в златодобивната индустрия. През септември 2003 г., след обстойно "дю-дилиджънс" проучване, ДПМ придобива активите на рудо-преработвателното предприятие в Челопеч и правата за геоложки проучвания на лицензирана площ "Крумовград", понастоящем проект на етап с приключила технико-икономическа оценка. Със съгласието на своите акционери, ДПМ финализира преобразуването си в златодобивна компания през април 2004 г., като чрез активите си в България навлиза в областта на производството.

 

Корпоративни цели и стратегия

 

ДПМ цели развиването на дейности в областта на определянето, придобиването и финансиране разработката на находища, при ниски разходи и дълъг експлоатационен живот. Компанията е поела ангажимент към акционерите си за създаване на стойност чрез прилагането на дисциплиниран и същевременно находчив бизнес модел. Постепенно ДПМ изгражда портфолиото си от проекти минната индустрия, които са на различен етап от развитие. Понастоящем компанията разработва проекти, които включват: (1) етап на добив и повторна преработка; (2) етап на разработване на технико-икономическа оценка; (3) етап на определяне обхвата на и осъществяване на геолого-проучвателни програми; и (4) етап на първоначални геоложки проучвания. ДПМ възнамерява да осъществи потенциала на своите находища, чрез проучване, разработване и експлоатация и по този начин да увеличи стойността за акционерите.
 reproduction
Essential SSL