Приемен изпит

Изпитът се състои от две части:

1. Тест, състоящ се от задачи по Български език и литература и Математика;

2. Есе.

Провежда се в училището и е с продължителност четири часа.

Балообразуване

Първа балообразуваща оценка е резултатът от Националното външно оценяване по Български език и литература и Математика след VII клас;

Втора балообразуваща оценка е резултатът от писмения изпит, проведен в ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“;

Трета балообразуваща е оценката по чужд език от Свидетелството за завършено основно образование.

Забележка: Кандидат-гимназисти, допуснати до национален кръг на олимпиада по учебен предмет от хуманитарната или природо-математическата област, участват в балообразуването с пълен брой точки като втора балообразуваща оценка.

Крайният резултат се изчислява по формула и се обявява в точки.
 reproduction
Essential SSL