ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС

Включва 20 учебни часа специалиизирана подготовка по български език, литература и математика.

  • Летен-провежда се в седмицата, предхождаща приемните изпити.  


reproduction
Essential SSL