Такси

Такса за Обучение (за период 1 год.)

500 лв. Изплаща се на вноски по 250 лв на срок.

Такса за полагане на приемен изпит

Безплатен

Такса за летен подготвителен курс

Безплатен

 

Срокове

Заявление за кандидатстване

01. 06. – 30. 06.

Свидетелство за завършен VII клас

16. 06. - 30. 06.

 

ВАЖНО! Плащането се извършва само и единствено по банков път.

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
IBAN: BG11UBBS80021022684640
BIK/ SWIFT: UBBSBGSF
В полза на ЧПГЧО "ЧЕЛОПЕЧ"
Основание за плащане: Такса за обучение (срок, учебна година, ученик)reproduction
Essential SSL