КОМПЮТЪРЕН КЛУБ

Компютърният клуб съществува от 6 години и концентрира дейността си в разработка на уеб-базирани приложения и софтуерни продукти. Ръководител на клуба е ст. ас. Марио Иванов, преподавател по информатика и информационни технологии в гимназията и в ТУ - София. През учебната 2005-2006 год. членовете на компютърния клуб изучаваха мрежово администриране и реализираха наученото, администрирайки компютърната мрежа в училището и в общинската библиотека гр. Златица.От началото на учебната 2006-2007 год. акцентите на дейността в клуба бяха съсредоточени в областта на: web development, web design, graphic design, flash animation.

Осъществини уеб приложения на Компщтърния клуб, публикувание в интернет пространството, могат да бъдат видяни на следните адреси:

  • Насионален уеб портал за алтернативни енергийни източници: http://altenergy.nat.bg - спечелил I-ВА НАГРАДА на Националното състезание по екология "Опазване на околната среда през XXI век ", гр. Добрич 2006 год. и Специална награда за НАЙ-ДОБЪР УЕБ ДИЗАЙН на Националното състезание по физика "Физика в моите очи", Варна 2006
  • Официален уеб сайт на Екоклуб "Rebirth" към ЧПГЧО "ЧЕЛОПЕЧ": http://rebirth.nat.bg/
  • Официален уеб сайт на ЧПГЧО "ЧЕЛОПЕЧ": http://pelss-chelopech.bg


ЕКОКЛУБ "Rebirth"

Клубът по екология и опазване на околната среда в ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ” съществува от 2000 год. и е първият съществен проект за извънкласна дейност в училището. Ръководител на клуба е д-р Калина Цанева.

В периода август-декември 2002 год. учредителите на клуба от випуск 2004 осъществиха пилотен проект: “Използване на замърсени терени за образование по околна среда и устойчиво развитие на селскостопански практики” като съвместна разработка на ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ”, фондация “Тайм” със седалище гр. София и отдел “Опазване на околната среда” във фирмата-спонсор на училището - Челопеч Майнинг ЕАД.

Проектът постави началото на редица мероприятия, свързани с рекултивация на площи, разположени върху площадки на територията на община Челопеч и Челопеч Майнинг ЕАД.

Представители на екоклуб “ReBirth” участват съвместно с Компутърния клуб с различни проекти в национални състезания по екология и опазване на околната среда, като най-сериозно постижение е спечеленото от екопроекта „Алтернативни източници на енергия” (http://altenergy.nat.bg) първо място на националното състезание „Опазване на околната среда през XXI век” , гр.Добрич, 2006 год. http://rebirth.nat.bg

КЛУБ ПО ИСТОРИЯ

Ако искате да опознаете традициите на своя народ. Ако искате да се потопите в етнографското минало на родината си, да споделите с приятели приятни мигове от настоящето и да откриете авангардни решения за бъдещия бит и култура на българите, станете част от СИП-а по етнография.

Той съществува от началота на учебна 2005-2006 година като експериментална група по интерактивно обучение по системата "КЛИО" и е създаден под ръководството на г-жа Димитринка Арнаудова, преподавател по история, и г-жа Евгения Георгиева, преподавател по български език и литература.

В СИП-а членуват 26 ученици от 9, 10, 11 и 12 класове.

Дейността на клуба се изразява в практически занимания и усилена работа по различни проекти с етнографска и фолклорна насоченост и включване в международния ПРОЕКТ "СОКРАТ" .reproduction
Essential SSL