WEB TEAM

Интернет сайтът е разработен под ръководството на г-н Марио Иванов, преподавател в ЧПГЧО "ЧЕЛОПЕЧ" и гл. ас. в Технически Университет - София.

Web design: Дочка Христова
Web development: Николай Кръстанов

Консултант по текстово съдържанието и информация: Николай Кръстев (филолог по български език и литература и Директор на ЧПГЧО "ЧЕЛОПЕЧ" )

 

 reproduction
Essential SSL