Европейският парламент започва прилагането във всички държави членки на ЕС на образователна програма, която е насочена към ученици от средни и професионални училища. Тази образователна програма се нарича Програма за училища посланици на Европейския парламент.

Целта на Програмата е да помогне за повишаването на осведомеността относно Европа и европейската парламентарна демокрация сред младите хора, като им предостави активни знания за Европейския съюз, и по-специално за Европейския парламент. Това включва не просто запознаването с факти за Съюза, но и предоставянето на опит във връзка с европейското гражданство: какво означава на практика ЕС в ежедневието и какво може да се направи, за да се гарантира, че в бъдеще Европа ще бъде такава, каквато искаме да бъде.

Учебната програма за училища посланици на Европейския парламент В ЧПГЧО ЧЕЛОПЕЧ се ръководи от г-жа Димитринка Арнаудова, преподавател по история и гражданско образование.
Проектът на гимназията залага на насърчаване на европейско съзнание сред учениците, както и тяхното участие в проекти, свързани с европейската интеграция, европеизация на училището чрез овладяване на ключови умения и нагласи, както на ниво ученици, така и на ниво учители, а именно: обучаване на бъдещи граждани на ЕС, работа с европейските институции, ангажимент към междукултурния характер на европейското общество и позитивно отношение към собствената култура и към другите култури

В хода на програмата са осигурени встъпителни и задълбочени обучения за това как работи програмата, за ролята и дейностите на Европейския парламент, предоставят се и подходящи учебни материали. Участващите училища биват оценявани и ако отговарят на изискванията на програмата и са осъществили желаните дейности, ще бъдат сертифицирани като училище посланик на ЕП и получават плакет. Учениците от най-добре представилите се училища имат възможността да участват в пътуване до Страсбург в рамките на програмата „Евроскола“ на ЕП или на Европейското младежко събитие (EМС), а преподавателите – да бъдат поканени да участват в организиран в Брюксел или Страсбург семинар.

Програмата е създадена от Информационното бюро на ЕП в Хага и след успеха ѝ в Нидерландия и последвалото вътрешно обсъждане на въпроса как по-добре да се общува с младите хора посредством образованието, тя преминава в пилотен проект през учебната 2015/2016 г. във Франция, Германия, Ирландия, Италия, Полша и Испания. През есента на 2016 г. Програмата е одобрена от Бюрото на ЕП и започва нейното внедряване във всички страни членки.

По време на среща между представители на Информационното бюро на ЕП и Министъра на образованието и науката, проведена на 13 октомври 2016 г., е обсъдено навлизането на Програмата на ЕП за училища посланици в България. В резултат на тези разговори Министърът на образованието дава своето одобрение за провеждането на Програмата. През настоящата първа година на Програмата, която е и пилотна за България, териториалният ѝ обхват е ограничен единствено до областите Пернишка, Софийска и София-град. Програма е дългосрочна и през всяка следващата учебна година ще се добавят нови 30 училища към мрежата.

Пилотната кампанията е предизвикала голям интерес и кандидатури са подали над 40 училища. След преглед и подбор жури от представители на Информационното бюро на ЕП в България определи 20 учебни заведения, които да продължат напред в програмата, сред които е и ЧПГЧО ЧЕЛОПЕЧ.

Гимназията има опит в сътрудничество с европейските институции. През последните години, под ръководството на г-жа Арнаудова, учениците са печелили международен ученически конкурс на Европейската комисия за защита на потребителите, участвали са в срещи и публични дискусии с евро комисари при посещенията им в България, били са част от най-големия младежки форум “European Youth Event 2016” в Страсбург, администриран от Европейския парламент.

Ръководството и екипът на гимназията подкрепят и вярват в бъдещия успех на своите възпитаници в новото начинание и им пожелават високо ниво на мотивация, креативност, устойчивост и дългосрочност на програмата.

ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“
 Сподели: facebook twitterreproduction
Essential SSL