ТРАДИЦИОННИ ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ НА МАТУРИТЕ

На 14 и 17 май зрелостниците от випуск 2010 на свой ред се изправиха пред своя образователен атестат под формата на външно оценяване, които по същество и функции в настоящия момент са държавните зрелостни изпити. Въпреки скандалите и съмненията за провалена секретност, които тази година съпътстваха работата на експертите в МОМН, националните комисии от проверители се справиха перфектно с изпитните работи и в срок обявиха крайните резултати.

По традиция и тази година зрелостниците от ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ” постигнаха впечатляващи резултати на държавните зрелостни изпити, с което затвърдиха позициите, извоювани от техните предходници от випуските 2008 и 2009. През настоящата година резултатите от държавните зрелостни изпити в Английската гимназията в Челопеч не само са съизмерими с постигнатите в предходните години, но и в някои аспекти значително ги надвишават. По Български език и литература дванадесет от двадесет и петимата зрелостници са постигнали отлична оценка, което е значителен процентен ръст на общата успеваемост по учебната дисциплина през 2010 година, съотнесен към предходните две.

Впечатляващи постижения се наблюдават при втория, задължителноизбираем държавен зрелостен изпит, където най-висок е средният резултат по История и цивилизация - Отличен (5,72), като всички явили се зрелостници са постигнали отлична оценка; по Физика и астрономия - Отличен (5,58); по Английски език - Мн. добър (5,34).

Заслужават да бъдат отбелязани и личните постижения. Шестнадесет от от общо двадесет и пет зрелостници имат отлични оценки, а седем от тях са постигнали по две отлични оценки. Това са: Татяна Делкова, Деница Василева, Христина Самарджиева, Мария Нейкова, Димитринка Дамянова, Ива Петровска и Златка Дюлгярова. С най-висок равен резултат от двете матури са Татяна Делкова и Деница Василева, които са получили оценка Отличен (5,95) по Български език и литература и Отличен (5,88) съответно по История и цивилизация и Английски език.

Традиционните отлични резултати, които за трета поредна година постигат зрелостниците на ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ”, безспорно са поредното доказателство за сериозната учебно-възпитателна работа на висококвалифициран преподавателският екип, с който разполага най-успешното през последните години средно училище в район Средногорие. За петнадесетгодишната си история Гимназията в Челопеч се утвърди като образец за успешен образователен модел за чуждоезиково и общообразователно обучение в гимназиален етап.Сподели: facebook twitterreproduction
Essential SSL