ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ
С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ “ЧЕЛОПЕЧ”


с.Челопеч, обл.Софийска,
ул.”Л.Каравелов”№3,
ет.3, тел.20-88, e-mail:pelss@engineer.bg
www.pelss-chelopech.bg, директор тел. 072868495,
e-mail: nikolay.krustev@dpm-group.com


ПРИЕМ
2010

Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „ЧЕЛОПЕЧ” обявява четири свободни места за второ класиране, прием в VIII клас (учебна 2010-2011 год.), чуждоезиков профил (английски и немски език или английски и испански език).

Право на участие имат всички ученици, успешно положили изпитите за външно оценяване по български език и литература и математика в VII клас.

  За информация:
тел.: (07185)20-88; 072868495
GSM: 0887202105 и в училището


Сподели: facebook twitterreproduction
Essential SSL