ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ „ЧЕЛОПЕЧ” ТЪРЖЕСТВЕНО ЩЕ ОТКРИЕ УЧЕБНАТА 2010-2011 ГОД. НА 15 СЕПТЕМВРИ ОТ 900 ЧАСА В ЧИТАЛИЩНИЯ САЛОН НА ГР. ПИРДОП. ТЪРЖЕСТВОТО НЕ ИЗИСКВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО. УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЩЕ ЗАПОЧНАТ НА 16 СЕПТЕМВРИ ОТ 840 ЧАСА В ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ”.

ДИРЕКТОР: Н.КРЪСТЕВ
 Сподели: facebook twitterreproduction
Essential SSL