МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ В ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ”

През изминалата седмица Европа тържествено отбеляза деня на езиковото многообразие. На 26 септември в цяла Европа се отбелязва международния ден на езиците, като съвместна инициатива и организация на Европейската комисия и Съвета на Европа. Събитието датира от 2001 година, когато се е състояла Европейската година на езиците и тогава денят е обявен за официален ден на езиковото многообразие.


 


По традиция учениците от ЧПГЧО ``ЧЕЛОПЕЧ`` се включиха в инициативата с поредицата от прояви, свързани с отбелязването на културното и езиково многообразие както в България, така и в Европа. Инициативата за това е на екипа от преподаватели по чуждоезикова подготовка, а с реализирането на проекта се заеха учениците от XI”А” клас с ръководител г-жа Мария Радунчева, преподавател по английски език в IX и XI клас. Заключителният етап на мероприятието по традиция е лингвистично състезание, в което участват отбори от трима представители на всеки клас в Гимназията. Безпристрастното жури също изцяло е ученическо по състав и се сформира от представители на всяка паралелка.

Основна цел на организаторите тази година беше да привлекат вниманието на аудиторията към изучаването на чужди езици и усъвършенстването на чуждоезиковата подготовка в училище чрез демонстрация на предимствата, които осигурява качественото владеене и използване на чужди езици.
Състезанието се проведе в четири кръга. Първата задача беше свързана с географското положение на европейските страни и езиците, на които се използват за комуникация във всяка една от тях. След първия кръг отпаднаха три отбора. Продължилите напред трябваше да прочетат дадена поговорка на четирите езика, изучавани в Гимназията, а именно: български, английски, испански и немски език. Следващата задача се състоеше в откриване на географската карта, произволно назована европейска държава. Четвъртият кръг по традиция е най-тежък и най-оспорван за участниците. Тази година те участваха в разновидност на играта „Стани богат”, като въпросите бяха подбрани изцяло от сферата на чуждоезиковата подготовка. Водещата, Елена Попова от XI„А” клас се справи много професионално с трудната задача и убеди всички, че е изключително добре подготвена и перфектно владее играта. В хода на играта се наложи участниците да се възползват от трите регламентирани жокера, а това създаде допълнителни емоции на участниците и публиката, която се отличи със завидни познания в областта на въпросите, с които участниците не успяха да се справят.
 


В края на състезанието, съобразно с постигнатите резултати, всеки клас получи и своето възнаграждение. Разбира се, отборът, постигнал най-добър резултат, заслужено се отличи с голямата награда. Организаторите също бяха наградени с вкусна торта, като признание за перфектната работа, свързана с провеждането на тази изпълнена с много положителни емоции проява.

Амбицията на учителите и учениците в Гимназията е да превърнат отбелязването на този ден в своеобразно отворено лингвистично състезание и през следващата година да поканят отбори от всички училища в района, в които се провежда чуждоезикова подготовка.

Мария Томева X”А” клас
 Сподели: facebook twitterreproduction
Essential SSL