ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ
С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ “ЧЕЛОПЕЧ”

с.Челопеч, обл.Софийска, ул.”Л.Каравелов”№3, ет.3
www.pelss-chelopech.bg, e-mail: school@pelss-chelopech.bg

ОРГАНИЗИРА
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

НА 02.04.2011 ГОД. ОТ 1000 ЧАСА

 

Информация за предстоящите приемни изпити и регламент за приемнатата кампаниия в ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ” за учебната 2011-2012 год. ще бъдат поместени на интернет страницата на училището: www.pelss-chelopech.bg
За повече информация: тел.: 071852088; 072868495

 Сподели: facebook twitterreproduction
Essential SSL