ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ “ЧЕЛОПЕЧ”
с.Челопеч, обл.Софийска, ул.”Л.Каравелов”№3, ет.3, тел.20-88, e-mail:pelss@engineer.bg
www.pelss-chelopech.bg, директор тел. 072868495, e-mail: nikolay.krustev@dundeeprecious.com

ПРИЕМ 2011

ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ:
Заявление за кандидатстване: 1 – 24 юни 2011 год.
Удостоверение за завършен VII клас: 15 - 24 юни 2011 год.

ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС:
20, 21 и 22 юни 2011 год. (Начало – 9:00 ч.).

ПРИЕМЕН ИЗПИТ:
Писмен изпит-есе и логически задачи:
23 юни 2011 год. от 9:00 ч. (3,5 часа).

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ:
1. Оценките от изпитите за външно оценяване по Български език и литература и Математика за 7-ми клас;
2. Оценката от изпита, положен в ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ” на 23 юни 2011 год.;
3. Оценките по Български език и литература, Математика и Английски език от удостоверението за завършен 7-ми клас.

КЛАСИРАНЕ:
Обявяване на списъка с приетите ученици на първия етап на класиране: 24 юни 2011 год. (17 ч.).

За допълнителна информация: тел.: 071852088; тел.: 072868495

 Сподели: facebook twitterreproduction
Essential SSL