ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ
С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ “ЧЕЛОПЕЧ”

С.ЧЕЛОПЕЧ, ОБЛ.СОФИЙСКА, УЛ.”Л.КАРАВЕЛОВ”№3, ЕТ.3 ТЕЛ.07185/20-88, ДИРЕКТОР-ТЕЛ. 072868495
E-MAIL:SCHOOL@PELSS-CHELOPECH.BG
WWW.PELSS-CHELOPECH.BGПРИЕМ 2011
ВТОРО КЛАСИРАНЕ

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ „ЧЕЛОПЕЧ” ОБЯВЯВА ПРИЕМ В VIII КЛАС (УЧЕБНА 2011-2012 ГОД.), ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ (АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК ИЛИ АНГЛИЙСКИ И ИСПАНСКИ ЕЗИК).
ПРАВО НА УЧАСТИЕ ИМАТ ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ, УСПЕШНО ПОЛОЖИЛИ ИЗПИТИТЕ ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА В VII КЛАС.
ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ:
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 27 ЮНИ – 05 ЮЛИ 2011 ГОД.
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН VII КЛАС: 01 - 05 ЮЛИ 2011 ГОД.
ПРИЕМЕН ИЗПИТ-РЕЗЕРВНА ДАТА:
Писмен изпит-есе и логически задачи:
05 юли 2011 год. от 9:00 ч. (3,5 часа).
БАЛООБРАЗУВАНЕ:
1. Оценките от изпитите за външно оценяване по Български език и литература и Математика за 7-ми клас;
2. Оценката от изпита, положен в ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ” на 05 юли 2011 год.;
3. Оценките по Български език и литература, Математика и Английски език от удостоверението за завършен 7-ми клас.
КЛАСИРАНЕ:
Обявяване на списъка с приетите ученици: 05 юли 2011 год. (14 ч.).


За информация:
тел.: (07185)20-88; 072868495
GSM: 0887202105 и в училищетоСподели: facebook twitterreproduction
Essential SSL