На 26 март 2012 год. в ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ се проведе училищен кръг на изпита по английски език на UNIVERSITY of CAMBRIDGE ESOL. По регламент, утвърден в училището, право да положат съответното ниво на изпита имат победителите по класове (IX – XII клас) от училищния кръг на състезанието по английски език за училищата, членове на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, на която ЧПГЧО „ЕЧЛОПЕЧ“ е член от 2007 год.


По силата на училищния регламент Мирослава Бедрозова и Надежда Рашева от IX клас, Радина Рашева и Стойо Тетевенски от X клас, Калина Радева и Христо Серафимов от XI клас и Полина Георгиева и Дамян Гайтанджиев от XII клас имаха за задача да постигнат на училищния кръг резултат над 75%, за да имат възможността да участват в следващия кръг.


Двете момичета от IX клас положиха изпит на ниво В1 от Общата Европейска Езикова Рамка (PET), който включва три компонента - четене и писане (1 час и 30 мин.), слушане (30 мин.) и говорене (12 мин.). Първият компонент е с 50% тежест, а вторият и третият съответно с по 25%.


Десетокласниците – на ниво В2 (FCE). Тук вече компонентите са 5, всеки с тежест от 20% върху общата оценка: четене (1 час), което съдържа 30 въпроса върху три различни текста; писане (1час и 20 мин.), в рамките на което от учениците се изисква да напишат два стилово различни текста от 120 - 180 думи; употреба на езика (45 мин.) и съответни 42 въпроса, които дават възможност да се демонстрират знания и умения по граматика и речников запас; слушане (40 мин.) и 30 въпроса, които проверяват умението да се разбира говорим английски в различни ситуации и говорене (15 мин). В последния компонент се дискутират с комисията теми и материали (снимки) както по двойки, така и самостоятелно, т.е. включват се монолог и диалог.


Учениците от XI и XII клас се явиха на ниво С1 (CAE). Типово нивото включва компонентите и процентният еквивалент като при В2, но: четене (1час и 15 мин.) върху шест текста и 34 въпроса; писане (1 час и 30 мин.) с два текста от 180 - 260 думи и употреба на езика (1 час) с 50 въпроса; слушането и говоренето са идентични в рамките на двете нива.


Училищната комисия, председателствана от г-жа Мария Маринова Радунчева-Тодорова, учител по английски език и координатор на ЧПГЧО «ЧЕЛОПЕЧ» с Асоциацията на Кеймбридж училищата и AVO-Bell проведе типов изпит на седем от осемте ученици, като петима от тях покриха критериите на училището и бяха регистрирани в AVO-Bell през месец май 2012 год. да положат изпит за придобиване на сертификат в изпитния център на UNIVERSITY of CAMBRIDGE ESOL в София, като за успешен се счита кандидат, който постигне резултат над 60% за В2 и С1 и 70% за В1.


Допълнителна мотивация за успешното справяне на учениците е фактът, че от 2011 год. сертификатите на UNIVERSITY of CAMBRIDGE ESOL за високите нива С1 и С2 носят UCAS точки за кандидатстване в британски университети.
 Сподели: facebook twitterreproduction
Essential SSL