МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ “ЧЕЛОПЕЧ”
с.Челопеч, обл.Софийска, ул.”Л.Каравелов”№3, ет.3, тел.20-88, e-mail:school@pelss-chelopech.bg
www.pelss-chelopech.bg, директор тел. 072868495, e-mail: nikolay.krustev@pelss-chelopech.bg

 

ПРИЕМ 2012

 

ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ:
Заявление за кандидатстване: 1 – 20 юни 2012 год.
Удостоверение за завършен VII клас: 15 - 22 юни 2012 год.


ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ: 17 ЮНИ 2012 ГОД. (10:00 Ч.)


ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС:
17, 18 и 19 юни 2012 год. (Начало – 9:00 ч.)

ПРИЕМЕН ИЗПИТ:
Писмен изпит-есе и логически задачи:
20 юни 2012 год. от 9:00 ч. (3,5 часа).


БАЛООБРАЗУВАНЕ:
1. Оценките от изпитите за външно оценяване по Български език и литература и Математика за 7-и клас;
2. Оценката от изпита, положен в ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ” на 20 юни 2012 год.;
3. Оценките по Български език и литература, Математика и Английски език от удостоверението за завършен 7-и клас.


КЛАСИРАНЕ:
Обявяване на списъка с приетите ученици на първия етап на класиране: до 25 юни 2012 год.

За допълнителна информация: тел.: 071852088; тел.: 072868495; GSM: 0887202105
 

 Сподели: facebook twitterreproduction
Essential SSL