На 14 февруари в ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ „ЧEЛОПЕЧ“ гостува преносимата химическа лаборатория „Chemgeneration”. Тя представлява иновационен метод за по-интересно усвояване на уроците по химия чрез практикуване на химични опити. Целта на мобилната лаборатория е да покаже, че химията е експериментална наука и ако не се изучава като такава, тя ще остане напълно неразбрана, а от тук и недостъпна а по-широк кръг млади хора.


Доц. Д-р Лъчезар Христов от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ заедно със своя асистент и студент от факултета по химия Мартин демонстрираха зрелищни опити, след което обясниха наблюдаваните явления.

 


Срещата започна с въведение от доц. Христов за това, колко важни са личните предпазни средства при извършването на лабораторни упражнения. След като бяха инструктирани относно безопасността при работа с химични разтвори и обезопасени със задължителните предпазни средства, престилка, очила и ръкавици, учениците от единадесети и дванадесети клас имаха възможността да лично да извършат опитите, напътствани от двамата учени.

 


Експериментите бяха не само атрактивни, но и подбрани така, че да са напълно безопасни и свързани с изучаваното учебно съдържание по химия и опазване на околната среда в училище.


Гимназистите направиха опит, свързан с химичната катализа, наречен „Слонска паста за зъби“, титруване с индикатори за киселини и основи, горене на борна киселина, което предизвика синьо-зелен пламък, както и рисуваха с „невидимо мастило“. Накрая, доц. Христов и Мартин правиха различни демонстрации на химични явления, една от които беше свързана с калоричността на въглехидратите.
Учениците от ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ останаха впечатлени от нетрадиционния урок, като си пожелаха все повече такива занятия.


Василева Бачева-XI кас
 Сподели: facebook twitterreproduction
Essential SSL