ПРИЕМ 2014

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

 

Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „ЧЕЛОПЕЧ” обявява прием в VIII клас (учебна 2014-2015 год.), чуждоезиков профил (английски и немски език или английски и испански език).

Право на участие имат всички ученици, които са положили успешно изпитите за външно оценяване по български език и математика в VII клас и не са участвали в първо и второ класиране за прием в Гимназията за учебната 2014-2015 год.


ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ:
1. Заявление за кандидатстване: 8 – 21 юли 2014 год.
2. Удостоверение за завършен VII клас (копие): до 21 юли 2014 год.
3. Удостоверение за резултати от външно оценяване по Български език и Математика след VII клас (копие): до 21 юли 2014 год.


ПРИЕМЕН ИЗПИТ:
Писмен изпит-есе, езикови и логически задачи:
22 юли 2014 год. от 9:00 ч.


БАЛООБРАЗУВАНЕ:
1. Оценките от изпитите за външно оценяване по Български език и Математика след VII клас, 2014 год.
2. Оценката от изпита, положен в ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ” на 22 юли 2014 год.
3. Оценките по Български език и литература, Математика и Английски език от удостоверението за завършен VII клас, 2014 год.


КЛАСИРАНЕ:
Обявяване на списъка с приетите ученици: 23 юли 2014 год.


За информация:
тел.: (07185)20-88; 072868495
GSM: 0887202105 и в училището

 Сподели: facebook twitterreproduction
Essential SSL