ПРИЕМ В IX КЛАС

УЧЕБНА 2014-2015 ГОД.

 

Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „ЧЕЛОПЕЧ” обявява три свободни места в IX клас (учебна 2014-2015 год.), чуждоезиков профил (английски и немски език или английски и испански език).

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Успешно завършен VIII клас в профилирана гимназия или профилирана паралалелка в СОУ с ИИЧЕ.
2. Годишна оценка по английски език за VIII клас - не по-ниска от Мн.добър (5,00).
3. Оценка от изпита по английски език в ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ - не по-ниска от Мн.добър (4,50).


ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:
1. Писмен изпит: 9 септември 2014 год. (10:00 ч.).


ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ:
1. Заявление за кандидатстване: от 8 юли до 5 септември 2014 год.
2. Копие от ученическата книжка, учебна 2013-2014 год .: до 5 септември 2014 год.


КЛАСИРАНЕ:
Обявяване на списъка с приетите ученици: 10 септември 2014 год.
 


За информация:
тел.: (07185)20-88; 072868495
GSM: 0887202105 и в училището

 Сподели: facebook twitterreproduction
Essential SSL