ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ “ЧЕЛОПЕЧ”
с.Челопеч, обл.Софийска, ул.”Л.Каравелов”№3, ет.3, тел.20-88, e-mail:school@pelss-chelopech.bg
www.pelss-chelopech.bg, директор тел. 072868495, e-mail: nikolay.krustev@pelss-chelopech.bg


 

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА
2015-2016 ГОДИНА


 

 

 РЪКОВОДСТВОТО НА ЧПГЧО “ЧЕЛОПЕЧ“ СЪОБЩАВА:

  1. ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА 2015-2016 ГОД. ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 15-И СЕПТЕМВРИ (ВТОРНИК) В 9:00 ЧАСА В ЧИТАЛИЩНИЯ САЛОН НА С. ЧЕЛОПЕЧ.
  2. РЕДОВНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЩЕ ЗАПОЧНАТ НА 16-И СЕПТЕМВРИ В 8:40 ЧАСА В УЧИЛИЩЕТО

ДИРЕКТОР: Н. КРЪСТЕВ 

 Сподели: facebook twitterreproduction
Essential SSL