Break the Stereotypes – Find a Way to One Another

От няколко месеца ученици от ЧПГЧО „Челопеч” работят по проекта “Break the Stereotypes – Find a Way to One Another”. Проектът е по програма на Академията на централноевропейските училища и се осъществява в съвместно партньорство с гимназисти от Опатия, Хърватия. Координатор на проекта е г-жа Арнаудова, преподавател по история и цивилизация в ЧПГЧО „Челопеч”. Основната цел, която учениците са си поставили при избора на тема е да представят начин за ненасилствена комуникация между ученици, учители и родители и да работят за създаването на устойчива среда в училищата, използвайки метода на Маршал Розенберг.

 
Проектът предвижда различни дейности, през които учениците трябва да преминат. Част от планираните дейности включват опознаване на културата и традициите на държавата партньор, обучение и изпълнение на методите на ненасилствена комуникация, обучение за справяне с проблеми по ненасилствен начин. В изпълнение на заложените елементи от проекта в първите дни на декември /от 4ти до 7ми декември/ група от ученици и преподаватели от хърватското училище в Опатия (партньор по проекта) посети своите български партньори от ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ”. С нестихващ интерес и изпълнени с ентусиазъм домакините посрещнаха своите съмишленици с предварително подготвена програма за целия им престой в България. Основното събитие се състоя на 5 декември в резиденцията на Челопеч Майнинг ЕАД, където се проведе работна среща по въпросите за ненасилствената комуникация по правилата на изследователския метод на Маршал Розенберг. Обучителната част бе водена от Емилия Илиева, представител на Фондация „Същност”. С тематични упражнения и интересни примери гостите от Хърватия и учениците от 10 и 11 клас на ЧПГЧО заедно обогатиха знанията си в посока ненасилствена комуникация. Те се запознаха със същността на комуникационния процес и неговите елементи. Отделено бе внимание на това какво е агресия, как се проявява тя в процеса на комуникация и по какви начини бихме могли да избегнем агресията при общуването си с хората около нас. С активно участие на учениците протече и етапа на запознаване с метода на д-р Розенберг, базиран основно на твърдението, че когато нуждите на хората са удовлетворени, в нас се пораждат позитивни усещания, преживявания, емоции и обратно – неудовлетворяването на нуждите ни води до негативни усещания, преживявания, емоции. Разгледани бяха също и четирите основни стъпки на ненасилствената комуникация, а именно: наблюдение, чувства, нужди, молби.
 


Опознаването на двете групи ученици, от България и Хърватия, и съвместната им работа ще продължи и през следващите дни с посещение в ЧПГЧО и запознаване с българските традиции, бит и култура в град Копривщица.