Началото на юли по вече утвърдена традиция ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ представят резултатите от училищния проект, с помощта на който най-успешните ученици по английски език през учебната година получават сертификат за владеене на езика от един от най-престижните университети в света, UNIVERSITY of CAMBRIDGE.
 


През месеците май и юни седем от учениците на гимназията положиха съответния за възрастта си изпит в AVO-Bell-изпитен център на UNIVERSITY of CAMBRIDGE ESOL в България, а резултатите им за пореден път потвърдиха високото равнище на владеене на езика, с което се отличават възпитаниците на едно от най-успешните средни училища в България.

Победители в училищния кръг на състезанието по английски език за училищата, членове на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, които не са придобили сертификат за съответното ниво през предходната година: Петя Георгиева и Истилиян Христов от IX клас, Надежда Рашева от X клас, Николета Панджерова и Лилиана Мутафова от XI клас и зрелостниците Калина Радева и Кристиян Ганчев положиха успешно изпита и вече притежават сертификати за владеене на английски език на UNIVERSITY of CAMBRIDGE ESOL.

Двамата ученици от IX клас положиха изпит на ниво PET (Preliminary English Test) for Schools - B1, Надежда Рашева от X клас се яви на ниво FCE (First Certificate in English)-B2, а единадесетокласниците и зрелостниците на ниво CAE (C1) от Общата Европейска Езикова Рамка.

За две учебни години в контекста на този училищен проект дванадесет ученици (10% от общия брой възпитаници) на гимназията вече притежават сертификати на UNIVERSITY of CAMBRIDGE ESOL, а резултатите на седемте ученици през 2013 год. са безспорен атестат за качеството на чуждоезиковото обучение в ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“.

От друга гледна точка проектът и резултатите от неговото осъществяване най-добре кореспондират с високите цели, които са си поставили преподавателите и учениците в гимназията, а също така са и обективно доказателство за обучение от най-високо качество, съизмеримо с най-високите стандарти в Европа и света. Доказателство за това е и фактът, че от 2011 год. сертификатите на UNIVERSITY of CAMBRIDGE ESOL за високите нива С1 и С2 носят UCAS точки, което осигурява на притежателите им непосредствена възможност да кандидатстват в университетите във Великобритания.

От следващата учебна година ръководството на училището има амбиция да разработи програма за включване в него и обучението по втори чужд език (В учебния план на ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ това са испански и немски език.), което ще разшири персоналния обхват на проекта и същевременно ще утрои езиковия му обхват. С тази програмата се търси още една възможност по-голям брой ученици да се включат в училищните проекти, което е отговор на порасналия интерес от страна на едни от най-амбициозните и успешни ученици, който кандидатстват и се обучават в ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“.

ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“