На 14 февруари в ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ „ЧEЛОПЕЧ“ гостува преносимата химическа лаборатория „Chemgeneration”. Тя представлява иновационен метод за по-интересно усвояване на уроците по химия чрез практикуване на химични опити. Целта на мобилната лаборатория е да покаже, че химията е експериментална наука и ако не се изучава като такава, тя ще остане напълно неразбрана, а от тук и недостъпна а по-широк кръг млади хора.

Доц. Д-р Лъчезар Христов от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ заедно със своя асистент и студент от факултета по химия Мартин демонстрираха зрелищни опити, след което обясниха наблюдаваните явления.
 


Срещата започна с въведение от доц. Христов за това, колко важни са личните предпазни средства при извършването на лабораторни упражнения. След като бяха инструктирани относно безопасността при работа с химични разтвори и обезопасени със задължителните предпазни средства, престилка, очила и ръкавици, учениците от единадесети и дванадесети клас имаха възможността да лично да извършат опитите, напътствани от двамата учени.
 


Експериментите бяха не само атрактивни, но и подбрани така, че да са напълно безопасни и свързани с изучаваното учебно съдържание по химия и опазване на околната среда в училище.

Гимназистите направиха опит, свързан с химичната катализа, наречен „Слонска паста за зъби“, титруване с индикатори за киселини и основи, горене на борна киселина, което предизвика синьо-зелен пламък, както и рисуваха с „невидимо мастило“. Накрая, доц. Христов и Мартин правиха различни демонстрации на химични явления, една от които беше свързана с калоричността на въглехидратите.
Учениците от ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ останаха впечатлени от нетрадиционния урок, като си пожелаха все повече такива занятия.

Василева Бачева-XI кас
 

НИВО PRE-INTERMEDIATE (A2)
Име, Презиме и Фамилия
Клас1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Ангел Тодоров Кърпаров
Ани Иванова Каменова
Анна-Мария Николаева Кирилова
Божидар Мариов Арнаудов
Борис Стефанов Пушкаров
Иванка Ивова Лачева
Йоан Петров Грамов
Камелия Георгиева Георгиева
Кирил Бориславов Кирилов
Нася Атанасова Янкова
Миглена Красимирова Карапеткова
Наталия Петрова Георгиева
Николета Димитрова Димитрова
Пенчо Ангелов Геров
Петър Димитров Додов
Радостина Станимирова Янулова
Стефан Атанасов Миндилов
Християн Ненков Миков
Георги Тодоров Карапетков
Димитринка Димитрова Бонкова
Иван Николаев Велев
Кристофър Веселинов Василев
Ния Тодорова Ганчева
Спас Спасов Спасов
Теодора Константинова Медарова
Фани Иванова Червенкова
VIIIНИВО INTERMEDIATE (B1)

Име, Презиме и Фамилия
Клас1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Александра Любомирова Ангелова
Борислав Марян Нисторов
Кристина Момчилова Гайтанджиева
Неделко Илиев Калоянов
Мартин Николаев Миков
Нина Илкова Велева
Рени Василева Вълчева
IXНИВО UPPER-INTERMEDIATE (B2)

Име, Презиме и Фамилия
Клас1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Георги Величков Самарджиев
Захари Петров Станчев
Надежда Василева Христева
Ивелина Димитрова Харалампиева
Калина Мирославова Питекова
Мария Гаврилова Искрова
Мартин Валентинов Червенков
Мирослава Иванова Димитрова
Петя Ивайлова Георгиева
Стефания Иванова Стефанова
Таня Иванова Червенкова
Теодора Новакова Новакова
Християн Кръстев Вътев
Яница Новакова Новакова
XНИВО ADVANCED (C1)

Име, Презиме и Фамилия
Клас1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Анна Илинова Илинова
Василена Николаева Бачева
Мирослава Велкова Бедрозова
Стефан Стефанов Попов
Надежда Стоянова Рашева
Борис Илиев Гърков
Ванеса Бориславова Гечева
Вяра Симеонова Лукова
Мария Руменова Текерлекова
Николета Славчова Панджерова
Стойо Ясенов Тетевенски
Лилиана Павлова Мутафова
Марин Стоянов Александров
Ненко Иванов Иванов
Радина Ангелова Рашева
Христина Ивова Белишка
Виктория Ганчовска
XI
XII 
 

През декември 2013 год. Сдружение „Успешни родители“ организира Национално състезание по български език и история „БЯЛО, ЗЕЛЕНО, ЧЕРВЕНО“, целта на което беше да се провери умението на учениците в България за разбиране, извличане, използване и осмисляне на информация от различни информационни източници, прилагайки своите езикови компетентности за възприемане и създаване на текст. Амбициозното начинание бе провокирано от широко афишираните резултати от различни проучвания, според едно от които (PISA) грамотността на подрастващите в България е значително по-ниска от средното равнище за Европа.
 


Състезанието се провежда за първи път в България, но успя да спечели учениците и учителите в цялата страна, доказвайки че подобен тип състезания доста атрактивни и успяват да заинтригуват огромен брой ученици. Едно от основните предимства на подобен тип външно оценяване е, че информацията е представена по достъпен и близък до ученическото ежедневие начин. От друга страна опитът показва, че състезания от подобен тип са традиция за образователните системи в Европа и в САЩ и успяват да провокират подрастващите, за да постигат значително по-добри резултати.

По вече утвърдена традиция за участие в различни национални и международни форуми и състезания, Националното състезание „БЯЛО, ЗЕЛЕНО, ЧЕРВЕНО“ успя да грабне вниманието на учениците от ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“, като в раздела по български език се включиха около петдесет възпитаници на Гимназията. И за пореден път те постигнаха изключителни резултати, доказвайки че профилираната гимназия в Челопеч е не само едно от най-добрите училища в областта, но и в национален мащаб.

Надежда Рашева от XI“Б“ клас (втората от ляво на дясно) се справи перфектно с поставените задачи и с 68 точки еднолично оглави класирането в своята възрастова група. Мария Искрова от X“Б клас (първата от ляво на дясно) постигна втори резултат сред десетокласниците, като резултатът й е само с 1 точка по-нисък от първото място. Сред зрелостниците най- добре се представи Вяра Лукова от XII“А клас (втората от дясно на ляво) и се класира на призовото 3-то място, а Анна-Мария Кирилова от VIII“А“ клас (първата от дясно на ляво) достойно защити позициите на „зайците“ в Гимназията, като се класира на престижното 4-то място.

Много добри резултати постигнаха и съучениците им, като сред първите десет се класираха: Ния Тодорова Каменова (5-то място), Димитринка Димитрова Бонкова и Фани Иванова Червенкова (6-то място), Йоан Петров Грамов (7-мо място), Ани Иванова Каменова и Ивелина Стоянова Петрова (9-то място) от VIII клас; Симона Павлова Бедрозова (10-то място) от IX клас; Петя Ивайлова Георгиева (7-мо място) и Таня Иванова Червенкова (8-мо място) от X клас; Мирослава Павлова Бедрозова (7-мо място) от XI клас; Христина Ивова Белишка (5-то място), Радина Ангелова Рашева и Стойо Ясенов Тетевенски (6-то място), Ванеса Бориславова Гечева и Лилиана Павлова Мутафова (7-мо място) от XII клас.

Въпреки че в състезанието по история се включиха значително по-малък брой ученици, ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ защити вече утвърдените си позиции в тази учебна дисциплина, като Мария Искрова се класира на 4-то място, а дванадесетокласниците постигнаха много високи резултати, въпреки завишената трудност на техните задачи.

Впечатляващите резултати от двете състезания са традиционни за стандартите на Гимназията и за пореден път доказват, че учениците на ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ успяват да превърнат задълбочените си знания в умения от много високо качество, а това им дава възможност да представят себе си и своето училище на едно изключително високо равнище.

Мария Искрова от X“Б клас