Дванадесетокласникът Стойо Тетевенски от ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ е лауреат на Националния кръг на Олимпиадата по история и цивилизация за 2014 год.

Олимпиадата по история и цивилизация е едно от най-сериозните и най-престижните предизвикателства за най-подготвените учениците в България. По регламент състезанието се провежда в три кръга–общински, областен и национален. Първото сериозно препятствие е участието в областния кръг, където областната комисия внимателно пресява тези, които са се справили най-добре , а класирането за финалния, национален кръг, се съгласува с национана комисия, съставена от преподаватели във ВУЗ и експерти от МОН.
 

Стойо Тетевенски с проф. Пламен Митев и Мария Бенова

Участието в национален кръг е изключителна възможност за седмокласниците и на зрелостниците да докажат качеството на своята подготовка и да постигнат успех, който им отваря вратите на най-престижните учебни заведения за следващия етап на обучението си. От друга гледна точка успешното участие в областен кръг и класирането за национален кръг се счита за много престижно представяне на учениците, респективно на техните учители и училища.

През настоящата учебна година областните комисии в България класираха за национален кръг 32 ученици в XII клас от София, Пловдив, Варна, Русе, Велико Търново, Бургас, Враца и т.н., а честта да защити качеството на обучението по История и цивилизация в Софийска област си извоюва единствено Стойо Тетевенски от ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“.

Националният кръг се проведе на 26-и и 27-и април в гр. Казанлък и там си дадоха среща зреостници от най-добрите училища в България. Те бяха оценявани от Национална комисия, председателствана от проф. Пламен Митев, декан на Историческия факултет в СУ „Св.Кимент Охридски“ и съставена от изявени преподаватели в Софийския университет, учители от НГДЕК „Константин Кирил Философ” и от цялата страна.

Сред официалните гости на събитието бяха 50 преподаватели по история в цялата страна и шестима експерти от Регионалните инспекторати, ръководени от г-жа Мария Бенова – главен експерт в Министерството на образованието и науката.

Изпитната част на състезанието се състоя в два кръга–писмен и устен. Писменият, който се проведе на 26-и април, учениците решаваха тест, 12 страници със затворени и отворени отговори, които обхващат цялата българска история, включваща и история на изкуството, стопанска история, военна и политическа история на Средновековието, вековете на османското владичество и Възраждането, нова и най-нова история, история на съседните страни и т.н. След теста е добавена задача за съставяне на текст–анализ на исторически документ, като тази година той представляваше доклад на Министъра на търговията и земеделието Никола Генадиев до министър-председателя Димитър Петков за развитието на националната икономика в периода 1887-1907 год.

По силата на изпитния регламент за втория, устен кръг, се класират само тези, които са постигнали резултат над 5,50.

В писмения кръг Стойо за пореден път доказа изключителното ниво на подготовката си и с лекота постигна оценка Отличен (6,00), с което си осигури участие в устния изпит и запази шансовете си за максимално представяне.
 


Устният изпит на 27 май, събеседване с трима членове на Националната комисия по различни периоди от българската история, се оказа напълно по силите на Стойо и той за втори път получи максимална оценка, Отличен (6,00).

Двете максимални оценки и общото представяне на Стойо Тетевенски в двудневната надпревара се оказаха достатъчен аргумент Националната комисия да му присъди най-високото звание Лауреат на Националната олимпиада по история и цивилизация. Това признание той поучи заедно с още шестима свои връстници от НГДЕК“Константин-Кирил Философ“, 9 ФЕГ“Алфонс дьо Ламартин“, ЕГ„Пловдив“, ХГ“Св.Св.Кирил и Методий“ в гр.Велико Търново, ПМГ „Проф.Емануил Иванов“ в гр.Кюстендил и ГПЧЕ „Иван Вазов“ в гр.Смолян.

Този изключителен успех е резултат от реализираните лични качества, които Стойо притежава, но е резултат и на дългогодишен упорит труд в часовете по история и цивилизация под ръководството на своя наставник в науката История, Димитринка Арнаудова, преподавател по История и цивилизация в Гимназията.

Званието Лауреат на олимпиада е най-високата оценка, която може да постигне един ученик, а това му дава право да я използва за кандидатстване във всички университети и специалности, в които историята участва като балообразуваща оценка.

Паралелно с това на Стойо ще му бъде издадено специално лауреатско приложение към дипломата за средно образование като доказателство и гаранция за най-високата степен на успешност на притежателя й.
 

ASSIST е неправителствена, международна организация за образователен и културен обмен на ученици. Организацията е създадена през 1969 год. и предоставя възможност на ученици с изключителни способности една учебна година да посещават най-престижните частни средни училища в САЩ.

В четиридесет и четири годишната си история ASSIST се е установила като орган, който подпомага над 4300 стипендианти от 50 страни в цял свят. Една от основните цели на организацията е създаването на бъдещи световни лидери, чрез обмяна на опит в процеса на едногодишното им съвместно обучение и съжителство. Най-големият принос на този международен обмен е насърчаването на ученици от различни краища на света към разбирателство и изграждане на толерантност към расовите и религиозните им различия. Очакваните резултати след завръщането на стипендиантите в техните страни е тяхната успешна личностна реализация, базирана на подготовката им в процеса на обучението, както и развиване на културните ценности, натрупани след престоя им Съединените щати.
 


България е една от страните, избрани да участват в програмата. Всяка година в конкурса кандидатстват между 500 и 1000 средношколци от най-престижните средни училища в страната - Американският колеж в София, чуждоезиковите гимназии и т.н.

За втора поредна година десетокласници от ЧПГЧО “ЧЕЛОПЕЧ“ участват в предварителния конкурс за селекция на шестимата ученици от страната, които ще получат желаната стипендия за едногодишно обучение в САЩ.

Миналогодишният успех на Димитринка Ненчова, която взе участие в подобна програма за обмен на ученици, и в момента се обучава в САЩ е повторен и тази година от друг възпитаник на Гимназията.
Истилиян Христов от X“А“клас се справи успешно с всички предизвикателства и бе избран за един от шестимата стипендианти, които ще се обучават в Съединените щати през учебната 2014-2015 год.
В края на 2013 год.
Истилиян се справи чудесно с предварителния тест за равнище на владеене на английски език и бе допуснат до втората част на изпита, която включва интервю за проверка на уменията за говорене и слушане. Последва безупречно представяне и на този етап от конкурса, което му гарантира достъп до последния документален етап, който да потвърди още веднъж неговите знания и умения.

Истилиян поучава стипендия в размер на $54,000, което е над 95% от стойността на обучението му в Америка. Останалите около $2,000 ще получи като лична стипендия от Дънди Прешъс Металс Челопеч, фирмата собственик и спонсор на ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“.

А ето какво сподели и самият стипендиант за своя успех:

„За стипендията разбрах от моя класен ръководител и учител по „История и цивилизация“ Димитрина Арнаудова. Реших да се пробвам, защото винаги съм искал да уча в Америка, а и няма какво да загубя, ако не ме изберат.

Програмата ASSIST работи съвместно с Българската асоциация по четене, която подбира кандидатите за тази стипендия. За да кандидатстваш за тази стипендия, е необходимо да покриваш определени изисквания, като например да имаш общ успех не по-нисък от Мн. Добър (5,25), да не си учил или живял в друга страна повече от 3 месеца и да участваш активно в извънкласни дейности, организирани от училището, в което се обучаваш. Аз покривах тези изисквания и реших да изпратя документите си, които включваха информация за мен и родителите ми и мотивационно есе на английски език. След като изпратих дадените документи, получих имейл, че съм одобрен на първия кръг и ми предстои тест по английски език и интервю от американските представители в програмата, които бяха дошли в България, ично да подберат участниците. Явих се на интервюто и реших теста, но нямах идея, че ще бъда един от малкото избрани, тъй като за програмата са кандидатствали повече от 100 мои връстници, а стипендиите са само 6. Когато разбрах, че печеля стипендията, бях доста щастливо изненадан и малко объркан. Реших да се присъединя към групата във Фейсбук страницата на програмата и да се запозная с други участници в тази програма, за да се запозная с тях и да получа още ценна информация от ъдещите си съученици през следващата година.

В момента очаквам да ме известят кое и къде ще бъде училището ми за следващата учебна година. Полетът ми е на 13 август до Бостън, Масачузетс, където всички участници в програмата преминават курс по ориентация и на 17 август ще отпътувам за бъдещото си училище. Очаквам това с нетърпение и се надявам да прекарам една хубава учебна година в Америка...!“

Успехът на Истилиян е доказателство за безспорните качества, които притежава той като успешен ученик, а също така е и заслужено признание за изключителното качество на учебно-методическата работа, която извършват преподавателите в ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“.

Владеенето на английски език и участието в различни учебни проекти и извънкласни дейности по време на обучението в средното училище са гаранция за успех, защото са водещи критерии при избора на участници във всички международни учебни програми. От друга страна успешното представяне на Димитринка Ненчова и Истилиян Христов затвърждават гимназията в Челопеч като изключитено успешен образователен модел, равностоен на най-престижните средни училища в България.

За трета поредна година Общински детски комплекс гр. Варна организира ученически конкурс „Българските архитектурни паметници в макети“, включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН. Темата през настоящата учебна година беше „Български православен храм“. В конкурса се включиха ученици от цялата страна с 43 проекта, посветени на православните храмове от всички кътчета на страната. Компетентното жури, председателствано от г-жа Севдана Таушанова-строителен инженер, разгледа внимателно и справедливо оцени веки проект.

Учениците от ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ участват за първи път в конкурса с изработените от Василена Бачева от XI“А“ клас и Таня Червенкова от X“А“ клас макети съответно на църквата “Св. великомъченик Георги Победоносец“ в гр. Златица и Златната кръгла църква в гр. Велики Преслав.
 


В изключително оспорвания конкурс журито присъди първа награда на Василена Бачева, която участва във възрастова група на най-големите. Макетът на църквата в гр. Златица е изработена от Василена за около два месеца, а консултанти при изграждането на проекта са г-жа Димитринка Арнаудова, учител по история и цивилизация в ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ и Архиерейският наместник, ставрофорен свещеноиконом отец Йордан Георгиев, обслужващ храма в града, който оказа неоценима помощ при подбора на иконите за интериора на църквата.

Награждаването на лауреатите се състоя на 3 март във фоайето на Фестивален и конгресен център гр. Варна, непосредствено преди общоградския тържествен концерт по случай националния празник. Прекрасните макети на учениците бяха експонирани в изложба, която бе обсипана с комплименти от присъстващите на събитието. Всички участници се бяха справили чудесно с нелесната задача, влагайки умения, богато въображение и усърден труд в своите творби. Макетите бяха изработени от глина, хартия, дърво, стъкло, природни материали и др.
 


Началото на церемонията беше поставено с рецитал на откъс от романа „Под игото“ на Иван Вазов. Директорът на ОДК-Варна, г-жа Монка Николова, приветства присъстващите с прочувствено слово, в което подчерта огромната историческа роля на Българската православна църква за развиване и съхраняване на българската писменост и култура. Тя напомни, че именно манастирите са първите български училища, а монасите първите български учители. Победителите получиха специални поздравления от кмета на гр.Варна, инж. Иван Портних, и от представителите на конкурсното жури.

Василена получи специален поздрав за оригиналната идея за изработване на макет с отварящ се покрив и богато декориран интериор.

На церемонията по награждаването на победителите участниците и гостите имаха възможността да разгледат всички макети, а отличените работи ще бъдат изложени в постоянна изложба, посветена на конкурса.

След награждаването всички присъстваха на общоградския концерт в морската столица, организиран по случай Националния празник на България.

Възпитаниците на ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ останаха впечатлени от своето преживяване в гр. Варна, докосвайки се до истински произведения на изкуството, изработени от техни връстници. Те очакват с нетърпение нови възможности за подобни изяви!
 

ASSIST е неправителствена, международна организация за образователен и културен обмен на ученици. Организацията е създадена през 1969 год. и предоставя възможност на ученици с изключителни способности една учебна година да посещават най-престижните частни средни училища в САЩ.
 


В четиридесет и четири годишната си история ASSIST се е установила като орган, който подпомага над 4300 стипендианти от 50 страни в цял свят. Една от основните цели на организацията е създаването на бъдещи световни лидери, чрез обмяна на опит в процеса на едногодишното им съвместно обучение и съжителство. Най-големият принос на този международен обмен е насърчаването на ученици от различни краища на света към разбирателство и изграждане на толерантност към расовите и религиозните им различия. Очакваните резултати след завръщането на стипендиантите в техните страни е тяхната успешна личностна реализация, базирана на подготовката им в процеса на обучението, както и развиване на културните ценности, натрупани след престоя им Съединените щати.

България е една от страните, избрани да участват в програмата. Всяка година в конкурса кандидатстват между 500 и 1000 средношколци от най-престижните средни училища в страната - Американският колеж в София, чуждоезиковите гимназии и т.н.

За втора поредна година десетокласници от ЧПГЧО “ЧЕЛОПЕЧ“ участват в предварителния конкурс за селекция на шестимата ученици от страната, които ще получат желаната стипендия за едногодишно обучение в САЩ.

Миналогодишният успех на Димитринка Ненчова, която взе участие в подобна програма за обмен на ученици, и в момента се обучава в САЩ е повторен и тази година от друг възпитаник на Гимназията.
Истилиян Христов от X“А“клас се справи успешно с всички предизвикателства и бе избран за един от шестимата стипендианти, които ще се обучават в Съединените щати през учебната 2014-2015 год.
В края на 2013 год. Истилиян се справи чудесно с предварителния тест за равнище на владеене на английски език и бе допуснат до втората част на изпита, която включва интервю за проверка на уменията за говорене и слушане. Последва безупречно представяне и на този етап от конкурса, което му гарантира достъп до последния документален етап, който да потвърди още веднъж неговите знания и умения.

Истилиян поучава стипендия в размер на $54,000, което е 90% от стойността на обучението му в Америка. Останалите около $5,000 Истилиян ще получи като лична стипендия от Дънди Прешъс Металс Челопеч, фирмата собственик и спонсор на ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“.

А ето какво сподели и самият стипендиант за своя успех:

„За стипендията разбрах от моя класен ръководител и учител по „История и цивилизация“ Димитрина Арнаудова. Реших да се пробвам, защото винаги съм искал да уча в Америка, а и няма какво да загубя, ако не ме изберат.

Програмата ASSIST работи съвместно с Българската асоциация по четене, която подбира кандидатите за тази стипендия. За да кандидатстваш за тази стипендия, е необходимо да покриваш определени изисквания, като например да имаш общ успех не по-нисък от Мн. Добър (5,25), да не си учил или живял в друга страна повече от 3 месеца и да участваш активно в извънкласни дейности, организирани от училището, в което се обучаваш. Аз покривах тези изисквания и реших да изпратя документите си, които включваха информация за мен и родителите ми и мотивационно есе на английски език. След като изпратих дадените документи, получих имейл, че съм одобрен на първия кръг и ми предстои тест по английски език и интервю от американските представители в програмата, които бяха дошли в България, ично да подберат участниците. Явих се на интервюто и реших теста, но нямах идея, че ще бъда един от малкото избрани, тъй като за програмата са кандидатствали повече от 100 мои връстници, а стипендиите са само 6. Когато разбрах, че печеля стипендията, бях доста щастливо изненадан и малко объркан. Реших да се присъединя към групата във Фейсбук страницата на програмата и да се запозная с други участници в тази програма, за да се запозная с тях и да получа още ценна информация от ъдещите си съученици през следващата година.

В момента очаквам да ме известят кое и къде ще бъде училището ми за следващата учебна година. Полетът ми е на 13 август до Бостън, Масачузетс, където всички участници в програмата преминават курс по ориентация и на 17 август ще отпътувам за бъдещото си училище. Очаквам това с нетърпение и се надявам да прекарам една хубава учебна година в Америка...!“

Успехът на Истилиян е доказателство за безспорните качества, които притежава той като успешен ученик, а също така е и заслужено признание за изключителното качество на учебно-методическата работа, която извършват преподавателите в ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“.

Владеенето на английски език и участието в различни учебни проекти и извънкласни дейности по време на обучението в средното училище са гаранция за успех, защото са водещи критерии при избора на участници във всички международни учебни програми. От друга страна успешното представяне на Димитринка Ненчова и Истилиян Христов затвърждават гимназията в Челопеч като изключитено успешен образователен модел, равностоен на най-престижните средни училища в България.
 

Програмата „ASIA-EUROPE CLASSROOM NET” е създадена през 1998 год. чрез фондацията ASEF, като идеята е чрез културен обмен да се свържат училища от двата континента. Основната цел е изграждането на съвместни партньорства в процеса на работа по различни онлайн проекти, както и обмен на ученици от Азия и Европа. Основните дейности в контекста на програмата са различни AEC онлайн учебни проекти, периодични конференции на ръководителите и представителите на проектите, както и създаването и публикуването на тематичен бюлетин.

От 2007 год. учениците от ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ участват като партньор в различни проекти по програмата и до момента са отличени с 5 почетни грамоти за високо качество на работата.

През учебната 2012-2013 година Гиманзията участва в координирания от Сингапур проект “Dream Tours. По време на всяка годишна конференция, след предварителна селекция, се представят шест от разработваните през годината проекти. Координаторът на проекта и представителят на учениците от всяка група съвместно представят своите проекти. Отличия се връчват на най-иновативните и устойчиви онлайн проекти сред претендентите.
 


Решението на журито на единадесетата годишна конференция на фондацията, която се проведе в Бали, Индонезия през 2013 год. бе да връчи ЗЛАТНА ГРАМОТА-ПЪРВО МЯСТО на проекта на ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“. Представителите на България, учениците от настоящия 10 клас с координатор г-жа Димитринка Арнаудова, учител по история и цивилизация в Гимназията, победиха проектите на ученици от 39 училища от 19 страни в Европа и Азия. Основният двигател на екипа, Николета Иванова от 10„А” клас, получи индивидуална златна грамота за спечеленото първо място. Училището също бе наградено със златна грамота за отличното представяне.
 


Евроазиатският проект имаше за цел да накара учениците да се запознаят с обичаите, културните паметници, облеклото, традиционните ястия на различните държави. Наред с България, участие взеха училища от Гърция, Унгария, Индия, Индонезия, Италия, Южна Корея, Малайзия, Сингапур и Словения. Проектът се реализира на няколко етапа: Изготвяне на онлайн базирана платформа, в която участниците да споделят продуктите на проекта и чрез която да общуват помежду си. За начало, участниците имаха задача да подготвят привлекателна покана, която да покаже културните, историческите, природните и образователни аспекти на страната си. Всички видеопокани бяха качени на уеб сайта на проекта и всеки от отборите направи своя избор на две от държавите-европейска и азиатска, предизвикали най-голям интерес и с които да продължи по-тясно сътрудничество. Учениците от трите страни си размениха интересни факти за родните страни. Последният етап представлява няколко минутно видео, в което младежите показаха страните си по възможно най-интригуващ начин. Клиповете също бяха качени на уеб страницата на проекта. Всеки от участващите отбори гласува за страната която ги е впечатлила най-много.
 


Това е поредното призово отличие за проект на ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ”. Гимназията в момента продължава работа по нова международна онлайн базирана платформа, посветена на културния диалог в глобалния свят. Учениците от десети клас се трудят усилено и са решени за пореден път да се преборят за първото място сред участниците във виртуалната азиатско-европейска класна стая.