Автор: Кристиана Белова, 12Б клас, ЧПГЧО “ЧЕЛОПЕЧ”

Не вярвам да има ученик, който поне веднъж да не е чувал хората да казват, че математиката е навсякъде около нас и най – често учителите ни по математика, които упорито твърдят, че това, което учим в час ще ни е нужно и в бъдеще, а ние все така отказваме да повярваме. С времето се оказва, че действително много от нещата в нашия живот са пряко свързани с нея и макар да не ни се иска, трябва да приемем, че без всички сложни формули и геометрични фигури светът няма как да бъде същия. След като допуснем, че той е една заплетена съвкупност от математически уравнения, какво би значело това за човек, който не само вижда математиката навсякъде около себе си, но и я превръща в целия си свят?