В периода от октомври 2022 год. до март 2023 год. ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ работи по проект за развиване на компетентности в областта на природните науки, което да доведе до придобиване на европейски знак за качество STEM School Label.

 

Проектът е уникална възможност да се създаде обективен инструмент за самооценка, чрез който да бъдат идентифицирани различни области за развитие и подобряване на уменията, както и да осигури ресурси и допълнително обучение на участващите училища.

Инициативата е на г-жа Камелия Савова, учител по Биология и здравно образование и по Химия и опазване на околната среда в Гимназията. Г-жа Савова е посланик на европейската научна общност за учители Scientix и активно участва във всички организирани инициативи на общността.

Като партньори в проекта активно се включиха още две училища от Софийска област - ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, Челопеч и СУ „Христо Ботев”, Горна Малина. Благодарение на общите усилия и успешната съвместна робота на екипите, трите училище придобиха знак за STEM УЧИЛИЩЕ - ПЪРВО НИВО. За да получи европейски знак STEM School Label, всяко училище трябва да покрие определен набор от критерии, част от които са свързани и със споделяне на добри практики по природни науки.

След предварително одобрение десет добри практики бяха публикувани на сайта на организацията, с което беше дадена възможност на учителите по природни науки във всички училища да се запознаят с тях и да ги използват в работата си.

Г-жа Савова сподели добри практики, свързани с  участия в национални и международни състезания и конкурси, учебни мероприятия, организирани в училището, както и разработени методики за планиране и провеждане на уроци по природни науки.

Бъдещите планове на училището са да продължи дейността в STEM School Label платформата и да надгради знака за качество в следващо ниво.

ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“