След една година отдаденост, творчество и безброй живи спомени, на 2 и 3 февруари, 2024 г., дойде моментът за заключителната среща по проект „Живи спомени”, програма Еразъм+ (“ACTME –Active Memories” 2021-1-IT03-KA220-YOU-000029134), осъществен благодарение на активната съвместна работа на ARCI VALDARNO и Storie di Mondi Possibili (Италия), ЕИЦ – Велико Търново (България), ARCSS (Португалия) и Sozial Label (Германия).

 

Велико Търново отново бе пресечна точка за участниците и посланието: „Нашите спомени – нашите мечти – нашето бъдеще”. Студенти, ученици, учители и университетски преподаватели – всички заедно, за да отбележат края на едно пътешествие, изпълнено с редица предизвикателства, уроци и положителни емоции.

От страна на ЧПГЧО „Челопеч” участие взеха: Димитринка Арнаудова – учител по история и цивилизации и ментор по проекта, Йоана Доросиева, Мария Магдалена Славова, Неда Гуглева (11. клас), Габриела Бамбекова, Рея Трифонова, Наско Фотев, Стояна Гуглева, Христина Петкова (12. клас).

Равносметката за проекта: един незабравим обучителен семинар в Арецо, Италия; седем национални семинара; виртуално пространство за споделяне на истории; методически наръчник с добри практики за автобиографично разказване, насочен към работа с младежи; популяризиране на европейската платформа за автобиографично разказване Story AP.

Три от националните семинари бяха разработени и фасилитирани от Наско Фотев от 12 клас на ЧПГЧО “Челопеч”. Два се проведоха в ЧПГЧО „Челопеч” и един бе разработен за ученици от Велико Търново и проведен на терен в старопрестолния град. Създадено бе отворено дигитално пространство за разказване, където млади хора от Българи, Германия, Португалия и Италия споделяха опит и преживявания по теми като миграция, социално включване, живот по време на пандемия. Наско Фотев отново пое ангажимента да работи като модератор, но този път в условията на международна среща в онлайн среда.

За своята отдаденост, професионално отношение и ангажираност в целия процес на реализиране на дейностите по проекта, Наско Фотев бе отличен с приза „Най-добър младежки лидер”. Отличието бе връчено по време на заключителното събитие във Велико Търново.

Хората, които „Живи спомени” успя „да срещне” по пътя си оставиха трайна следа не само в историята на проекта, а в личните и скъпи спомени на всеки един участник.
По време на заключителната среща във Велико Търново, фокусът върху историята на обикновения човек, който проектът има, бе отразен с творчески класове по енкаустика и акварел, които биха могли да са метафора за големия пейзаж, който автобиографичното разказване рисува.

Дискусия за мястото на изкуствения интелект в образованието и автобиографичното разказване бе следващата част от срещата, успяла да разпали аудиторията и да постави множество актуални и комплексни въпроси пред младите лидери на бъдещето.

Участниците посетиха и архитектурно-музейния резерват Арбанаси, където се прехвърлиха в съвсем друго измерение на разказването на истории – отвъд времето, в детайла на църкви, топлината на домове и страниците на българската история…

Сбъдването на „Живи спомени” бе преживяване, изпълнено със смислени срещи, разговори, опит и устрем към развитието на едно по-информирано, ангажирано и отворено за идеи гражданско общество.
Микроисторията, акцент в проекта, крие огромно количество неразкрит потенциал, който би могъл да допринесе за осъществяването на продуктивен междупоколенчески и мултикултурен диалог, подплатен с творчески, модерни и устойчиви методи.

Умения, знания, опит, перспектива – ключове, придобити от всеки млад лидер, разкриващи нови хоризонти пред младите хора, готови „да завладеят” бъдещето…

„Живи спомени” ще оставя дирята си дълго след тези хладни февруарски дни и именно това има способността да потвърди, че спомени, мечти и бъдеще още дълго ще продължават да си взаимодействат в усилието за създаване на една по-добра действителност за общностите в Европа.

Автори: Наско Фотев, Димитрина Арнаудова