НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, ОРГАНИЗИРАНО ОТ СДРУЖЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ ФИЛОЛОЗИ „ЛЮБОСЛОВИЕ“

На 13. 02. 2024 година българската образователна сцена беше залята от вълнение и гордост, след провеждането на Националното състезание по български език и литература „Любословие“.

 

В последните години тази престижна състезателна платформа се превърна в поле за борба и за изява на най-подготвените в областта на езиковото майсторство, а участниците от Частна профилирана гимназия за чуждоезиково обучение "ЧЕЛОПЕЧ" показаха своите впечатляващи способности и за пореден път защитиха високото равнище на подготовката си, безапелационно завладявайки върха на класацията.

Състезанието, което се проведе под егидата на Министерството на образованието и науката, привлече вниманието на учениците от цялата страна. Силната конкуренция и широката представителност (участие на ученици от най-успешните училища в България) допълнително мотивираха учениците от ЧПГЧО "ЧЕЛОПЕЧ" да приемат предизвикателството, а резултатите показаха пълната им доминация в надпреварата.

Мария Петрова, Кристина Цанева и Дарина Андреева от 10“А“ клас се превърнаха в гордостта на ЧПГЧО "ЧЕЛОПЕЧ" и на своята общност, ЗАЕМАЙКИ ПЪРВИТЕ ТРИ МЕСТА В КЛАСАЦИЯТА. С изключителния си успех те не само демонстрираха високо ниво на знания и умения по български език и литература, но и безспорно потвърдиха репутацията на школата по български език и литература в училището си, като една от водещите в образователните институции в страната.

Успехът им е резултат от упорита работа под ръководството на техните учители и конкретно от работата им с г-ца Биляна Банчева в часовете по БЕЛ, а посветеността им към ученето вдъхновява всички в училището. Мария, Кристина и Дарина показаха не само техническо владеене на българския език и компетентност по литературознание, но и креативност, аналитично мислене и способност за творческо изразяване.

Успехът им не е само индивидуално постижение, а и победа за ЧПГЧО "ЧЕЛОПЕЧ" като пример за отлично образователно решение, което развива и подкрепя ученическия потенциал и гарантира високи образователни стандарти.

Поздравленията към Мария Петрова, Кристина Цанева и Дарина Андреева не са само за техните индивидуални постижения, те са признание за приноса им в търсенето и откриването на пътя за постигане на просперитет на образователната общност.

„Любословие“ не само подчертава важността на интензивното езиково обучение, но служи и като платформа за откриване и насърчаване на талантливите млади хора в България.

ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“