Такси

Такса за Обучение (за период 1 год.)

500 лв. Изплаща се на вноски по 250 лв на срок.

Такса за полагане на приемен изпит

Безплатен

Такса за летен подготвителен курс

Безплатен

Срокове

Заявление за кандидатстване

01. 06. – 30. 06.

Свидетелство за завършен VII клас

16. 06. - 30. 06.

ВАЖНО! Плащането се извършва само и единствено по банков път.

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
IBAN: BG74UBBS80021061514740
IBAN: BG20UBBS80021450896410 (EUR)
BIK / SWIFT: UBBSBGSF

В полза на ЧПГЧО "ЧЕЛОПЕЧ"
Основание за плащане: Такса за обучение (срок, учебна година, ученик)