„Бели тениски за цветно бъдеще“ е насочен към един от най-актуалните проблеми в образованието, с който се сблъскваме през последните години, а именно тормозът в училище.

След три месеца работа по екологичен проект “Рециклирай с кауза” за събиране на хартия, на ученици от ЧПГЧО Челопеч, резултатите са на лице.

На 21 април в актовата зала на на училището се проведе “Поетично-музикално откровение”, посветено на Деня на книгата. По традиция събитието се организира от клуба по „Творческо писане“ на г-жа Евгения Георгиева. Талантливите членове на клуба имаха възможност да покажат пред публика артистичните си умения.

On June 1st, welcomed by the bright sun of Children’s Day, we opened the treasure memory box, not only of our childhood but also of our first-hand experience as quaranteens.