УСПЕХЪТ - ПОСТОЯНСТВО И УПОРИТОСТ
(С дванадесетокласника от ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ Марина Брайкова,
разговаря Мария Томева от X клас)

Въпросът, който вълнува днешните кандидат-студенти е къде да учим? Висшите учебни заведения предлагат все повече и повече възможности за висока квалификация и добра реализация на младите представители на днешното общество.

И тази година един от лидерите сред висшите учебни заведения в България и в цяла Югоизточна Европа - УНСС, проведе единен приемен изпит за кандидат-студентите от страната. Чрез предварителния изпит бъдещите студенти имаха възможността да проверят знанията си, а ако те се окажат достатъчно добри, оценката им е валидна и равноправна за при определяне на приемния бал в съответния ВУЗ.

През изминалата седмица Марина Брайкова, ученичка от 12 клас на ЧПГЧО “ЧЕЛОПЕЧ“, положи предварителния приемен изпит в Университета за национално и световно стопанство, а с резултата от него, Отличен 599, написа поредната впечатляваща страница в историята на успешната реализация на ученици от нашата Гимназия в кандидатстудентската кампания.

-Здравей, Марина! Поздравления за отличния резултат. Ще ни споделиш ли малко повече за изминалия изпит?
-Кандидатствах в УНСС на 15.02.2011 год. Изпитът е предварителен и се провежда в електронен формат. Състоеше се от осемдесет въпроса, разпределени в три модула. Първите два модула са задължителни и включват по двадесет въпроса от български език, езикова култура и математика. Третият модул е изборен, а изборът се осъществява от: български език и литература, математика, география, история или икономика. Аз избрах български език и литература.

-Какви са предимствата и недостатъците при този вид приемен изпит?
-Интересното при електронния изпит е, че системата избира въпросите на случаен принцип за всеки кандидат-студент и в известен смисъл трябва да се разчита и на късмет. Освен това, оценката се появява на екрана в момента на приключване на изпита, което е предимство, защото кандидат-студентът научава веднага за резултата си, а и обективността при оценяването на знанията е гарантирана...

-Смяташ ли, че занията, получени в училище са на достатъчно добро ниво за кандидатстудентски успех и какво ти дадоха петте години обучение в Гимназията?
-Разбира се, че обучението в ЧПГЧО е на необходимото високо равнище, фактите го доказват… Преподавателите в нашата гимназия освен преподаватели добре изпълняват ролята и на възпитатели. Помагат ни да се оформим като личности. Те са наши приятели - изслушват ни, разбират проблемите ни и ни подкрепят.

-Смяташ ли, че в България може да се постигне добра реализация?
- Трудно е, но не и невъзможно. Надявам се, че с времето шансът за добра реализация на младите хора ще нарасне и в по-голяма степен ще съответства на възможностите за реализация, които предлагат страните от Западна Европа и САЩ.

-Благодаря за изчерпателните отговори. Желая ти много успех и не спирай да доказваш възможностите си! Надяваме се все повече наши съученици и приятели да имат амбицията и възможностите да постигнат на същите резултати.