ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ В АКАДЕМИЯТА НА ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКИТЕ УЧИЛИЩА“

В края на април АКАДЕМИЯТА НА ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКИТЕ УЧИЛИЩА (ASEC) организира тридневна академия в Прага за участниците в тазгодишния проект, посветен на превенция на комуникативната агресията в училище и сред младите хора. Основна цел на форума в Прага, организиран в партньорството с „Вчели Дом“, Словакия, бе да се представи постигнатото през настоящата година от всички училища, работили по 45 различни проекта по темата. Организацията, която финансира академията, Erste Foundation, бе вложила сериозен ресурс в грандиозното събитие и накара участниците да се чувстват удобно в чешката столица и в огромния конгресен хотел „Дипломат“. Всеки етап от академията бе планиран изключително професионално, целенасочено и прецизно.

На 29 март ученици и учители от всичките 15 държави, членове на ACES, пристигнаха в чешката столица и още същата вечер се събраха в най-голямата семинарна зала на хотел „Дипломат“, където бяха приветствани от организаторите на събитието и бяха запознати с предстоящите дейности в програмата.

На втория ден се състоя тържественото откриване, след което представителите на различните проекти /Общо 45 проекта и 109 училища от 15 европейски държави…/ получиха възможност чрез интерактивна игра да споделят впечатленията си от постигнатото. Предварително бяха поставени въпроси относно работата по различните проекти и бе разяснен регламента, според който резултатите от всеки проект ще бъдат представени пред публика. Екипите получиха един час, за да подготвят своите презентационни дъски, така че ясно да се демонстрират най-съществените резултати от работата на партньорските групи . На всеки проект бяха отделени три презентационни минути, като учениците трябваше да подберат най- точния и интересен начин, за да запознаят останалите с работата на екипите. След представянето на всички проекти, учениците и учителите дефинираха пет категории, и всеки екип ситуира проекта си в една от тях, в която той е най-силен, а след това трябваше да обоснове съответния избор.

Екипът на ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“, който работи по проекта „Разчупете стереотипите-намерете път един към друг!“, избра да се включи в категорията за иновационни методи и практики при разрешаването на конфликти. През изминалите месеци ние работихме по метода на Маршал Розенберг за ненасилствена комуникация, следвайки четирите стъпки: Наблюдение- способността да отделяме фактите от емоциите; Чувства- способността да изразяваме чувствата си; Нужди- умението да дефинираме конкретни потребности и Молба- умението да отправим молба към човека срещу нас без тя да звучи или да има посланието на изискване. Заедно с партньорите ни от Хърватска бяхме осъществили много сериозна предварителна подготовка, като дори раздадохме символични подаръци, свързани с темата на проекта. С координатора на проекта, г-жа Димитринка Арнаудова, демонстрирахме постигнатото от целия екип с помощта на перфектно подготвен и много добре естетически издържан постер, върху който с много творчески ентусиазъм работиха учениците от 10-ти и 11-ти клас на ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ и партньорите ни от Гимназия „Еуджена Кумичица“ в гр.Опатия, Хърватска. Въпреки краткото време, отделено за презентация, презентиращите ученици проявиха креативност и оригиналност и разиграха малък куклен театър, с който отправиха своите послания към публиката.

По време на втория етап всички екипи имаха възможност да се запознаят с презентациите на останалите, давайки им подробна информация за дейностите, които са следвали през седемте месеца работа.

След изморителната работа дойде и времето за отдих. Първата вечер то бе отделено на т. нар. „Театър на Физиката”. Интересни факти от света на физиката бяха представени по начин, който ги превръща от наука в истинско забавление, без да загубят стойността си на научни достижения.

Последният семинарен ден започна в голямата конферентна зала „Прага“, а участниците и организаторите на събитието бяха приветствани от представители на министерствата на образованието от страните, които са част от семейството на ACES. Всеки представител на образователно министерство по различен начини направи своето представяне по темата на деня - „това, което ги провокира да се чудят”. След приключването на тази официална част, всеки участник стана част от две работни срещи – сутрешна и следобедна, свързани с различни аспекти на темата за доброволчеството, която ще бъде основна цел в следващия проект на ACES. Изключително полезна бе за всички срещата и работата с висококвалифицираните и международно утвърдени обучители.

Закриването на академията бе в Международния културен център в Прага. На тържествена церемония, в която бе отделено време за всички участници в събитието, бе дадена думата на представителите на Erste Foundation, които с гордост обявиха всички успехи, които са постигнати в рамките на тазгодишния проект. След тях, чрез импровизиран театър на сенките, организаторите от ACES визуализираха значението на Академията от своя гледна точка, след което отстъпиха сцената на комисията, която обобщи резултатите от постигнатото.

На церемонията по закриването официални гости бяха посланиците на държавите участнички, представители на европейски банки и министерства. Всяко министерство на образованието получи символичен подарък за подкрепата, оказана на екипите през годината. В края на тържествената церемония всяко училище получи плакет със знака на ACES, който символизира присъединяването му към семейството на Академията на централноевропейските училища.
След официалната част всички участници, заредени с положителни емоции, потеглиха за дома си, а тези, които имаха възможност да останат поне до следобеда на следващия ден, участваха в много екзотична екскурзия из Златна Прага.


Елена Попова – XI клас