В периода 07-11 ноември 2011 год. в град Дъндалк, Ирландия, се проведе Десетата международна конференция на Азиатско-европейската образователна мрежа /АЕС NET/– програма, финансирана и администрирана от Азиатско- европейската фондация.

Създадена през 1998 год., програмата има уникална структура, обединяваща средни училища от Европа и Азия. Чрез своите инициативи, АЕС предоставя възможност за съвместно сътрудничество в областта на образованието и интеркултурния диалог между страните, членове на организацията. Програмата представлява отлично функционираща съвременна кибер класна стая, в която ученици и учители изграждат партньорства и интерконтинентални връзки, реализират общи онлайн проекти и образователни обмени. Едно от основните средства за постигане на целите е използването на информационните технологии, но на едно много по-високо ниво, маркиращо бъдещето на съвременното глобално образование. В организацията членуват 45 страни. ЧПГЧО „ЧЕОПЕЧ” е първото училище в България, член на АЕС.

От началото на своето членство, началото на 2007 год. ЧПГЧО участва в редица междуконтинентални проекти като до настоящия момент четири от проектите на гимназията са печелили награди за изключителни постижения в областта на интеркултурния диалог и използването на информационни технологии в образованието. Тази година проектът на ЧПГЧО„ЧЕЛОПЕЧ” - “East Speaks West, West Speaks East” (”Изтокът говори западен език, Западът говори източен”) отново бе сред най-добрите и заедно с още пет проекта от общо 33, бе представен на Десетата международна конференция. Работата на учениците бе високо оценена и получи адмирации от присъстващите представители на почти всички страни членки, а специално жури удостои проекта с награда за изключително качество. Наградата има за цел да насърчава развитието на иновативни, ефективни и устойчиви онлайн интеркултурни проекти.

Партньори в проекта на гимназията са училища от Индия, Филипините, Монголия, Малайзия, Италия, Германия, а основната цел е по интересен, забавен, нестандартен и ефективен начин да се вникне в същността даден чужд език, неговите ритъм, мелодия, интонация. Резултатите са публикувани на сайта на проекта www.eswwse.webs.com Учениците от 10“А“ и 10“Б“ клас на ЧПГЧО избраха като предизвикателство един непознат и сложен за тях език- хинди. Справиха се отлично както с аудио, така и с видео записа на приказката „Пепеляшка” на хинди. Стойо Тетевенски, Николета Панджерова, Вяра Лукова, Борис Гърков, Ванеса Гечева, Мария Текерлекова, Добриела Маринова от 10“А“ клас и Богдан Луканов, Радина Червенкова и Лиляна Мутафова от 10“Б“ клас създадоха туристически разговорник за тийнейджъри.

Благодарение на подкрепата на фирмата спонсор на училището, Челопеч Майнинг ЕАД, координаторът на проекта, г-жа Димитринка Арнаудова-учител по история и цивилизация в ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“, присъства на конференцията и представи лично продукта на своите ученици при презентирането на наградените проекти. Това бе единствения проект с българско участие, достигнал до финала. Сред официалните гости на Конференцията бяха председателят на Европейския парламент от 2002-2004 год. - г-н Пат Кокс, министърът на образованието на Ирландия - г-н Руъри Куин, президентът на Азиатско-европейската фондация - г-н Жанг Хонг Ти и представители на местната власт и администрация.

Програмата включваше представяне на новите тенденции в областта на образованието и информационните и дигитални технологии, посещение на образователни институции, културна програма и не на последно място - обсъждане на бъдещи партньорства и избор на тематични области за съвместни проекти. Бяха предложени работни платформи, около които се сформираха нови екипи.

През следващия работен цикъл г-жа Арнаудова и учениците от ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ ще работят съвместно по няколко проекта с училища от Сингапур, Малайзия, Тайланд, Индия и Словакия. Предстоят нови предизвикателства, усърдна работа и космополитизиране на институцията ЧПГЧО „ЧЕОПЕЧ”.
 


Д. Арнаудова с партньорите от Филипините и Индия и г-н Пат Кокс, председател на Европейския парламент (2002-2004 год.)10а клас по време заснемането на „Пепеляшка” на хинди


P.S. Екипът на проекта изказва благодарност на мениджърския състав и персонала на хотел „Антик” и ресторант „Музея” в гр. Златица за оказаното съдействие по време на снимките.