Безопасен ли е интернетът, въпреки анонимността ни зад компютърния екран? Знаем ли за опасностите и рисковете, които крие необятният интернет свят? Можем ли да бъдем сигурни, че ние или нашите близки не бихме станали жертви на небезобидната мрежа, която използваме ежедневно?


Всеки ден прекарваме часове пред екрана, потъвайки в този интересен свят на неограничена информация и виртуални забавления. Все по-често хора от всички възрасти стават жертви на интернет пространството, което се превърна в неизменна част от живота ни. Подлъгвани, тормозени и унижавани могат да бъдат потърпевшите както очи в очи, така и във виртуалния свят.Това през годините се е превърнало в глобален проблем, с който светът е наясно. 5-и февруари е международен ден на безопасния интернет. Ние, учениците от 10 и 11 клас на ЧПГЧО „Челопеч“ , също отбелязахме подобаващо събитието.

За трета поредна година нашето училище взима участие в международен проект на ACES (Академия на Централно- Европейските училища), благодарение на нашия преподавател по история и цивилизация Димитринка Арнаудова и Евгения Георгиева, преподавател по български език и литература. Тазгодишната тема на проекта, по който работим заедно с още 15 други европейски страни, членки на Академията, е медийна култура и образование.

От началото на учебната година извършваме различни дейности – отбелязваме дати, свързани със сферата на нашия проект, издаваме ежемесечен училищен вестник, работим екипно с местната телевизия. Не пропуснахме и деня на безопасния интернет.

Отбелязването на 5–и февруари бе организирано съвместно с община Челопеч и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“. Проведена бе родителска среща-обучение с родителите на децата от с. Челопеч. Подготовката за събитието включваше изготвяне на презентация, дискусия и брошури, като основен предмет на дискусия беше кибертормозът. Срещата се проведе във вторник (5-и февруари) от 17 часа в училищната библиотеката. Присъстваха родители, учители, както и г-жа Панджерова в качеството й на родител и директор на основното училището домакин на събитието. За начало учениците от 10-и клас проведоха дискусия, като на публиката бяха зададени различни въпроси, свързани с предмета на разговор. Всеки от присъстващите изложи своите идеи върху лист хартия, отговаряйки на въпроси, свързани със съвременните технологии, формите на комуникация и влиянието им върху подрастващите.


Участниците в разговора обменяха помежду си различни виждания и опит по темата. Като резултат разбрахме, че повечето родители и учители са добре запознати с рисковете и последиците от киберобщуването. След това беше представена кратка презентация, показваща резултатите от предварително проведена анкета сред ученици от 7 до 14 годишна възраст в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Някои от въпросите, включени в запитването, имаха за цел да разкрият колко деца са били подложени или свидетели на кибертормоз и виртуален тормоз. След тази интересна за публиката статистика последва втора презентация, подготвена от единадесетокласниците. В нея бяха изложени същността на интернеттормоза, признаците и последиците от него както за жертвите, така и за агресорите. Също така, бяха включени множество съвети за това, какви мерки биха били ефективни за откриване на проблема и справяне с него. Презентацията беше съпътствана от представяне на различни плакати, изобразяващи статистика за различни аспекти по темата. В края на срещата на родителите бяха раздадени брошури, представящи накратко и обобщено засегнатите в темата въпроси и проблеми.

Всички останахме удовлетворени от интересното протичане на срещата обучение. Родителите бяха не само слушатели, а и участници, което до голяма степен им помогна да разберат още по-добре различните аспекти на темата. Те също останаха доволни от нашето представяне и от факта, че получиха нови знания, свързани с глобалният проблем - кибертормоз. Усилията ни по подготвяне и отбелязване на Денят на безопасния интернет се увенчаха с успех, а ние от своя страна останахме удовлетворени от участието си в поредното събитие, свързано с нашия проект.

Благодарим на Община Челопеч и ръководството на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Челопеч за ползотворното партньорство.

Радина Рашева 11б клас