През настоящата седмица станаха известни резултатите от конкурса за стипендия, проведен от Американския съвет за международно образование по програмата “YES”. Това се превърна в поредното основание за заслужена гордост на всички в ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“. Димитринка Ненчова от X„Б“ клас е сред шестте ученици от България, които през настоящата година печелят стипендия за едногодишно обучение в САЩ.


Програмата Youth Exchange and Study (YES), обменна обучителна програма за младежи, е създадена през октомври 2002, спонсорира се от Бюрото за образование и култура на САЩ (Bureau of Educational and Cultural Affairs - ECA, ) и предоставя стипендии на ученици от гимназията (15-17 годишни) за едногодишно обучение в САЩ.

Основните цели на програмата са: да насърчи разбирателството сред младежи от подбрани за участие в програмата страни и американски ученици, да стимулира развитието на толерантност, зачитане и уважение сред представители на различни етнически, религиозни и културни общности, да подпомогне младите хора да изявят лидерските си заложби и умения и т.н.

На избраните ученици се осигуряват: безплатен двупосочен билет, едногодишен престой в подбрано американскo семейство и обучение в училище, месечна стипендия за участие в обществени дейности, програма-ориентация, която включва подготовка преди програмата и след завръщането, програмни дейности, организирани в местните общности в САЩ, помощ за алумните при осъществяване на проекти в родните им общности, медицинска застраховка и др.
България е една от страните, избрана да участва в програмата, като всяка година в конкурса участват между 500 и 1000 средношколци между 15 и 17 години от най-престижните училища: Американският колеж в София, чуждоезиковите гимназии в София и страната и т.н.

През октомври 2012 год. учениците от ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ се включиха в конкурса, а Димитринка Ненчова успя да се справи успешно с всички предизвикателства, подготвени от Американския съвет за международно образование, и заслужено спечели една от шестте стипендии, определени за ученици от България.

Конкурсът се провежда в три състезателни кръга, като първи кръг представлява кратък тест по английски език. Тези, които преминат първия тест, се явят на втори кръг - тест за нивото на владеене на английски език и писане на съчинение (есе) на английски език. Кандидатите трябва да завършат успешно първите два кръга на конкурса, преди да получат окончателните документи за кандидатстване и да бъдат интервюирани в третия кръг, след което комисията класира първите шестима с най-добър резултат и те получават право на едногодишно обучение в САЩ.

Учениците от английската гимназия в Челопеч участват за първи път в конкурса, а страхотният успех на Диди Ненчова е доказателство за безспорните качества, които притежава и проявява тя като успешен ученик, а също така е и заслужено признание за изключителното качество на учебно-методическата работа, която извършват преподавателите в училището.

До пълноценното си включване в обучението Димитринка Ненчова ще премине през специализирана програма за адаптация, която ще се състои в България и Република Македония, след което адаптивното обучение ще продължи във Вашингтон.

Поздравяваме Диди със заслужения успех и й пожелаваме достойно да представи България, семейството си и своето училище по време на обучението си в САЩ.