Националното състезание по екология и опазване на околната среда през 2013 год. се проведе в периода от 18-и до 20-и октомври в гр. Бургас.

По традиция в този национален форум ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ участва с членовете на клуба по екология и опазване на околната среда “Rebirt”, като през настоящата учебна година честта се падна на Анна Илинова и Василена Бачева от XI клас и Добриела Чолакова, Евелина Василева, Богдан Луканов и Ненко Иванов от XII клас, с ръководител г-ца Камелия Савова, учител по биология и химия и ръководител на клуба.
 


Във връзка с тазгодишното ни участие, аз и моите съученици решихме да се запознаем по-обстойно с един много актуален проблем, свързан с района, в който живеем, а именно-замърсяването на водите. По време на предварителната подготовка на проекта съвсем естествено се насочихме към изследване на подземните води, тъй като те са съществен водоизточник и за индустриалното производство, и за бита, а от друга страна за тях най-малко се говори по време на обществените дискусии в района и при отразяването им в националните медии.
 


За тази цел се свързахме с отдел „Екология“ на Дънди Прешъс Металс Челопеч, които приеха идеите ни с отворени обятия и отзивчиво ни съдействаха. Георги Семерджиев (експерт мониторинг на околната среда) и Иво Ихтимански (екперт по екологични проекти) ни помогнаха да вземем проби от подземни води в региона, използвайки професионална техника, с която разполагат в отдела, а пълното изследване на взетите проби осъществихме в лабораторията на компанията.
 


След приключване на изследователската работа всичко бе подготвено във формат на състезателен проект, с който нашите съученици Евелина Василева и Добриела Чолакова от XII клас презентираха по време на участието ни в националното състезание в Бургас.

Дванадесетокласниците Ненко Иванов и Богдан Луканов представиха своя проект „Маглев–влаковете на бъдещето“, изграден върху иновативната идея за магнитна левитация. Тази авангардна тема става все по-популярна и се превръща в основна предпоставка за бъдещи иновации.

Състезанието бе открито на 18-и октомври с официална церемония, целта на която бе да бъдат приветствани всички участници и гости с добре дошли в красивия морски град. Същинското състезание започна на следващия ден с онагледено представяне на проектите с помощта на изработени от учениците макети, постери и брушури. Многочленното жури, в състава на което бяха включени хабилитирани преподаватели и специалисти по природни науки и екология, прецизно огледа и оцени труда на всички участници, задавайки конкретни въпроси по изработването и реализацията на проектите.

След тежък и изморителен за всички членове на журито и на състезателните отбори ден, изпълнен с много емоции, учениците трябваше да се готвят за предстоящите им задачи,а именно-презентациите и оперативната защита на проектите.

Нашите съученици се справиха отлично и успяха да очароват журито и гостите в залата с презентационните си умения и със сериозната научна стойност на проектите.
 


Дванадесетокласниците ни се сблъскаха с 36 проекта в своята категория, а резултатът от призовото им класиране са оценките, които получиха: много добър (5.00) на проекта за матнитна левитация и отличен (5.50) на проекта за изследване на подземните води. Тези постижения осигуряват гарантиран прием за Евелина, Добриела, Ненко и Богдан в престижни университети в България, с широк избор от специалности, свързани с изучаването на екология и природни науки. Проектът на Богдан и Ненко бе награден с допълнителна награда-правото на двете момчета да кандидатстват в различни граждански специалности във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Въпцаров“ във Варна.
 


За нас участието в това престижно национално състезание има още едно важно значение, успяхме да обменим опит с наши съученици и да разберем колко важно е да пазим нашата природа. Сблъскахме се както с интересни идеи за бъдещи инвестиции в различни области на науката, така и с приятни емоции и много нови приятели!

Василена Бачева XI”А” клас