Дванадесетокласникът Стойо Тетевенски от ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ е лауреат на Националния кръг на Олимпиадата по история и цивилизация за 2014 год.

Олимпиадата по история и цивилизация е едно от най-сериозните и най-престижните предизвикателства за най-подготвените учениците в България. По регламент състезанието се провежда в три кръга–общински, областен и национален. Първото сериозно препятствие е участието в областния кръг, където областната комисия внимателно пресява тези, които са се справили най-добре , а класирането за финалния, национален кръг, се съгласува с национана комисия, съставена от преподаватели във ВУЗ и експерти от МОН.
 

Стойо Тетевенски с проф. Пламен Митев и Мария Бенова

Участието в национален кръг е изключителна възможност за седмокласниците и на зрелостниците да докажат качеството на своята подготовка и да постигнат успех, който им отваря вратите на най-престижните учебни заведения за следващия етап на обучението си. От друга гледна точка успешното участие в областен кръг и класирането за национален кръг се счита за много престижно представяне на учениците, респективно на техните учители и училища.

През настоящата учебна година областните комисии в България класираха за национален кръг 32 ученици в XII клас от София, Пловдив, Варна, Русе, Велико Търново, Бургас, Враца и т.н., а честта да защити качеството на обучението по История и цивилизация в Софийска област си извоюва единствено Стойо Тетевенски от ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“.

Националният кръг се проведе на 26-и и 27-и април в гр. Казанлък и там си дадоха среща зреостници от най-добрите училища в България. Те бяха оценявани от Национална комисия, председателствана от проф. Пламен Митев, декан на Историческия факултет в СУ „Св.Кимент Охридски“ и съставена от изявени преподаватели в Софийския университет, учители от НГДЕК „Константин Кирил Философ” и от цялата страна.

Сред официалните гости на събитието бяха 50 преподаватели по история в цялата страна и шестима експерти от Регионалните инспекторати, ръководени от г-жа Мария Бенова – главен експерт в Министерството на образованието и науката.

Изпитната част на състезанието се състоя в два кръга–писмен и устен. Писменият, който се проведе на 26-и април, учениците решаваха тест, 12 страници със затворени и отворени отговори, които обхващат цялата българска история, включваща и история на изкуството, стопанска история, военна и политическа история на Средновековието, вековете на османското владичество и Възраждането, нова и най-нова история, история на съседните страни и т.н. След теста е добавена задача за съставяне на текст–анализ на исторически документ, като тази година той представляваше доклад на Министъра на търговията и земеделието Никола Генадиев до министър-председателя Димитър Петков за развитието на националната икономика в периода 1887-1907 год.

По силата на изпитния регламент за втория, устен кръг, се класират само тези, които са постигнали резултат над 5,50.

В писмения кръг Стойо за пореден път доказа изключителното ниво на подготовката си и с лекота постигна оценка Отличен (6,00), с което си осигури участие в устния изпит и запази шансовете си за максимално представяне.
 


Устният изпит на 27 май, събеседване с трима членове на Националната комисия по различни периоди от българската история, се оказа напълно по силите на Стойо и той за втори път получи максимална оценка, Отличен (6,00).

Двете максимални оценки и общото представяне на Стойо Тетевенски в двудневната надпревара се оказаха достатъчен аргумент Националната комисия да му присъди най-високото звание Лауреат на Националната олимпиада по история и цивилизация. Това признание той поучи заедно с още шестима свои връстници от НГДЕК“Константин-Кирил Философ“, 9 ФЕГ“Алфонс дьо Ламартин“, ЕГ„Пловдив“, ХГ“Св.Св.Кирил и Методий“ в гр.Велико Търново, ПМГ „Проф.Емануил Иванов“ в гр.Кюстендил и ГПЧЕ „Иван Вазов“ в гр.Смолян.

Този изключителен успех е резултат от реализираните лични качества, които Стойо притежава, но е резултат и на дългогодишен упорит труд в часовете по история и цивилизация под ръководството на своя наставник в науката История, Димитринка Арнаудова, преподавател по История и цивилизация в Гимназията.

Званието Лауреат на олимпиада е най-високата оценка, която може да постигне един ученик, а това му дава право да я използва за кандидатстване във всички университети и специалности, в които историята участва като балообразуваща оценка.

Паралелно с това на Стойо ще му бъде издадено специално лауреатско приложение към дипломата за средно образование като доказателство и гаранция за най-високата степен на успешност на притежателя й.