Националното състезание по природни науки и екология през настоящата година се проведе в гр. Видин от 31-и октомври до 3-и ноември.

На официалното откриване, което се състоя в Общинския драматичен театър, участниците бяха приветствани от началника на Регионалния инспекторат по образование, г-жа Марийка Василева. Тя пожела на всички ученици да покажат онова, което според тях е отношението на днешния млад човек към природата. Програмата продължи с разнообразна програма, подготвена от ученици от местните училища. Отлично подготвени ученици демонстрираха уменията си във всички музикални и танцови стилове.

Съставът на осемчленното жури, което имаше тежката задача да обективно да оценява разработките на учениците, се състоеше от: доц. д-р Божидар Галуцов - СУ ”Св. Климент Охридски”, проф. д-р Драгомир Янков – БАН, доц. д-р Стефан Манев - ЮЗУ ”Неофит Рилски”-Благоевград, доц. д-р Мариела Оджакова-Байтошева-СУ ”Св. Климент Охридски”, доц. д-р Румен Бостанджиев - Бургаски свободен университет, гл. ас. д-р Маргарита Кузманова-СУ ”Св. Климент Охридски”, Пламена Маринова-СУ ”Св. Климент Охридски” и Мануела Живкова-ПМГ ”Екзарх Антим І”, гр.Видин.

Председателят на журито, доц. д-р Божидар Галуцов, обясни регламента на състезанието, като специално обърна внимание на факта, че резултатите от Националното състезание по природни науки и екология са луксозен пропуск за прием във Висшите учебни заведения, т. е. учениците от XI и XII клас имат правото да използват крайните оценки на своите проекти като балообразуваща оценка за прием във ВУЗ.
 


В Националното състезание по природни науки и екология през 2014 год. участваха ученици от всички области в страната, разделени на две възрастови групи.

По традиция участие в състезанието взеха два отбора от дванадесетокласници в ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“, ръководени от г-ца Камелия Савова–преподавател по биология и химия. Проектът на Анна Илинова и Василена Бачева–„Фиторемедиация на замърсени почви с маслодайна роза“- е свързан с пречистването на замърсени почви около хвостохранилището на Дънди Прешъс Металс Челопеч чрез свойството на маслодайната роза да извлича тежките метали, а разработката на Ивалина Червенкова и Красимира Филипова – „Знаем ли какво ядем или вредни ли са хранителните добавки“- изследва ефекта от употребата на т.нар. Е-та, част от които дори нанасят толкова сериозни поражения върху ДНК, че дори могат да причинят заболяване от рак.

Състезанието се проведе в ПМГ „Екзарх Антим I“, а първият ден бе посветен на изложението на т.нар. постерна сесия. Всеки отбор представи по интересен и атрактивен начин идеята на своя проект, а журито оценява ученическите разработки чрез сложна парадигма, в която определено място имат различните компоненти на проекта.

В неделя всички проекти бяха защитени публично пред изпитната комисия под формата на презентации. Участниците се стараеха техните презентационни умения да се фокусират върху оригиналност, изобретателност и задържане на вниманието и интереса на публиката. Това бе и последният етап в състезанието.

Същия ден се проведе официалната церемония по награждаването на проектите и закриването на състезанието.
 


Проектът на Анна и Василена завоюва второ място в състезанието и съответстваща оценка Отличен (6.00). Проектът бе отличен и със Специалната награда на публиката за най-атрактивно представяне в постерната сесия. Проектът на Ивалина и Красимира също попадна сред призьорите и бе оценен също с отлична оценка (5.50).

С резултатите от усилената работа по своите разработки момичетата от гимназията официално са приети във Висши учебни заведения в цялата страна в специалностите, свързани с природните науки и екологията. Успехите на учениците пряко са свързани с извънкласните ангажименти, които поеха г-ца Камелия Савова, която ръководи проектите и осигури научното и техническото им обезпечаване, както и на преподавателите по история, физика и изобразително изкуство–Димитринка Арнаудова, Марийка Динекова и Диана Харалампиева, които съдействаха за естетическото оформяне на разработките.

След закриването на състезанието всички участници и ръководители имаха възможност да посетят забележителностите в град Видин. Впечатление ни направи най-вече средновековната крепост „Баба Вида“ и старинните сгради на този емблематичен за българската история град.

В понеделник отборите отпътуваха от гр.Видин, удовлетворени от постигнатите резултати и въодушевени от приятните емоции, съпътствали всеки момент от състезанието.
Василена Бачева-XII клас