Проект "1000 Стипендии" е национален конкурс за ученици на фондация „Комунитас“, който се провежда всяка година, а неговата цел е да се стимулират ученици от основно и средно образователно ниво в България, които демонстрират интерес към учението, талант в сферата на обществените, естествените науки и изкуството и желание за бъдещо личностно развитие.

За учебната 2014-2015 год. в ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ носителка на стипендия на фондацията е Рени Вълчева от 10 “Б“ клас. Рени кандидатства с проект по биология в екип с г-ца Камелия Савова, преподавател по Биология и Химия в гимназията.
 

 
Кампанията „1000 стипендии“ на фондация „Комунитас“ се провежда в два етапа, като регламентът на проекта допуска да се кандидатства с различни учебни предмети от всички области на науката и изкуствата. В рамките на първия етап кандидатите представят есе по една от зададените теми, автобиография и препоръки, изготвени от наставника по проекта в съответната предметната област. Успешното представяне предоставя възможност да се спечелят четири вида стипендии: основна, изключителна – за която кандидатът трябва да приложи и допълнително разработен личен проект в съответната учебна област, поощрителна и специална за добрите проекти, които не са класирани за основна или изключителна стипендия. Вторият етап представлява интервю, в което кандидатите защитават своите идеи, което се осъществява по телефона за основна стипендия и в офиса на фондацията за т.нар. изключителна стипендия.

За сериозната си заявка за изключителна стипендия със своя проект „История на топографската анатомия – Поуки за бъдещето“ и успешното защитаване на задълбочеността на знанията и уменията си Рени Вълчева получи специална стипендия за отлично представяне.

Стипендията на фондация „Комунитас“ се състои от финансова част, изплащана през цялата учебна година, достъп до професионални консултации в интернет платформата „Общество 1000 стипендии“ и кредит за книги, както и стимули за техните учители-наставници.

Кандидатстването за учебната 2015-2016 година за „1000 стипендии“ започва още от февруари 2015 год., а участници по проекта са ученици от VI до XI клас.
 
ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“