Учническата есен. Онзи период в годината, когато освен дъжд, студ и облаци, ученици и учители започват да „влизат в ритъм” с входни нива, нов материал и графици, запълнени от горе до долу.

 

В такива моменти всеки има нужда от малко цвят в живота си, затова решихме да обявим конкурс за най-красива есенна украса, която да внесе уют във всяка класна стая.

Критериите бяха следните:

  1. Въображение, оригиналност и креативност на идеята.
  2. Естетика и стил в аранжировката на пространството
  3. .Приветлива, подредена и чиста класна стая.

Ден преди награждавенето, организаторите на конкурса и отговорниците за културния календар на гимназията, внимателно разгледаха всички украсени стаи и с помощта на гласуване опредилиха победителите…

I място: 10а клас (класен ръководител: г-н Куртев)

II място: 9а клас (класен ръководител: г-жа Арнаудова)

III място: 9б клас (класен ръководител: г-жа Динекова)

Благодарим на всички класове, които активно се включиха в конкурса! Надяваме се да е допринесъл за доборото ви настроение и по-приятни часове в гимназията!

За миг не спирайте творческата си мисъл, защото както пишеше на една от дъските в украсените стаи: “Halloween is coming…”.

Teкст: Наско Фотев